Aldri før har så mange fått plass på Frelsesarmeens ferietilbud. Koronasituasjonen lukker noen dører, men åpner samtidig nye.

Ferietilbud - Frelsesarmeen - Sommerferie
Frelsesarmeen regner med å kunne tilby tilby 512 familier, totalt 2151 personer, et ferietilbud denne sommeren (Foto: Mette Randem/Frelsesarmeen)

Siden 2004 har Frelsesarmeen arrangert ferietilbud sentralt for hele landet. Tilbudet gis til barnefamilier som Frelsesarmeen er i kontakt med gjennom sine lokale hjelpetilbud. Etterspørselen øker, og ofte er det økonomi eller mangel på nettverk som gjør at dette er et kjærkomment tilbud. 

De siste årene har tilbudet vært på Jeløy i Moss, og i fjor ble det arrangert fire ulike leire der, hvor den ene var særlig tilrettelagt for familier med handikappede barn.

På grunn av koronapandemien blir det arrangert lokale ferietilbud over 20 steder fra nord til sør i sommer. For behovet for gode, felles ferieopplevelser er minst like stort, særlig for familier som har hatt det ekstra vanskelig denne våren.

Takket være givere

– I 2020, slik det ser ut nå, vil vi kunne tilby 512 familier, totalt 2151 personer, et ferietilbud. Det er en firedobling fra 2019, forteller Geir Smith-Solevåg, kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen.

I fjor fikk 139 familier (479 personer) et ferietilbud gjennom Frelsesarmeen. Når ferietilbudene i sommer må skje mer lokalt på grunn av smittevernhensyn, vil det samtidig redusere reisekostnadene, og flere vil derfor kunne få et tilbud nærmere der de bor.

– Takket være en kombinasjon av frivillige og ansatte, og solid støtte fra givere, får vi fortsatt til gode dager – i trygge rammer. Fokuset vårt blir nå som før å skape gode felleskapsopplevelser for familiene, noe de kan varme seg på i hustrige høstkvelder og fortelle om når skolen begynner igjen, forteller Smith-Solevåg.

– Denne gangen har vi dessuten en sterkere lokal forankring, med mulighet for å bygge nye nettverk også i nærmiljøet, sier han.

Et kjærkomment avbrekk

Ofte er det økonomi eller mangel på nettverk som gjør at dette er et kjærkomment tilbud. Å komme tilbake på skolen etter ferien uten opplevelser å dele med klassekameratene, kan være sårt og stigmatiserende for mange barn.

– Vi er veldig glad for fortsatt å kunne tilby familier gode ferieopplevelser og et avbrekk fra hverdagen, forteller kommunikasjonssjefen.

Varierte ferietilbud lokalt

Frelsesarmeen vil ha ferietilbud over 20 steder i sommer. Noen steder varer tilbudet over flere dager, men det vil også være dagsarrangement og hele uker med aktiviteter man kan benytte seg av. Tilbudet vil være ulikt fra sted til sted, men det vil blant annet være hengekøyeturer, hytteturer, teltturer, fisketurer, turer til aktivitetsparker, rokurs, båtkurs og mye mer.

Oversikt over hvem som arrangerer Frelsesarmeens ferietilbud sommeren 2020

 • Tromsø
 • Harstad 
 • Levanger
 • Trondheim
 • Bergen
 • Stavanger
 • Sandnes
 • Egersund
 • Arendal 
 • Larvik
 • Sandefjord
 • Bamble
 • Porsgrunn
 • Drammen
 • Hokksund
 • Sarpsborg
 • Moss
 • Oslo
 • Kongsvinger
 • m.fl.

Kommentarer