Den 24. juli i år lanserte regjeringen en ambisiøs handlingsplan for friluftsliv. Den signaliserte en satsing på friluftsliv som virkemiddel for å bedre folkehelsa. I statsbudsjettet for 2019 har satsing blitt til kutt. Organisasjonen Norsk Friluftsliv er skuffet.

Støtten til friluftslivet er kuttet i regjeringens statsbudsjett for 2019. Hvor blir det av satsingen på folkehelsa?, spør Norsk Friluftsliv. (FOTO: Linn Elise Jakhelln)

– Kuttene rammer først og fremst tiltak i statlig sikrede friluftsområder. Dette er trist, da sikring av god tilgang på naturområder hvor folk kan gå tur og drive annet friluftsliv, er helt sentralt om vi skal få flere i aktivitet, sier Erling Lae, som er styreleder i paraplyorganisasjonen for 17 norske friluftslivsorganisasjoner, Norsk Friluftsliv.

Går imot Stortinget om aktivitet i skolen

Stortingets vedtak om at det skal innføres en times fysisk aktivitet daglig i skolen, blir også motarbeidet i budsjettet. Regjeringens begrunnelse er at vedtaket om fysisk aktivitet passer dårlig sammen med det profesjonelle handlingsrommet for lærerprofesjonen.

Norsk Friluftsliv mener kravet om mer aktivitet i skolen i praksis torpederes av regjeringen.

– Senest i forrige uke kom det ny dokumentasjon på at skoleelever i Norge sitter alt for mye i ro. Den økte stillesittingen vi ser i samfunnet i dag er et massivt samfunnsproblem, som regjeringen burde ta på alvor, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Kutter i sykkelsatsing

Regjeringens sykkelsatsing får også et kraftig kutt sammenliknet med 2018. Sykkelanlegg langs riksveier kuttes med hele 40 millioner kroner sammenlignet med i fjor.

I posten for riksveiinvesteringer knyttet til bymiljø- og byvekstavtaler i 2019 har regjeringen kuttet med 120 millioner.

– Regjeringen svikter nå syklistene, en prioritering som ikke bare er til hinder for å bedre folkehelsa, men som også er en brems i arbeidet for å nå klimamålene, sier Lasse Heimdal.

Norsk Friluftsliv oppgitt

Økt satsing på friluftsliv er et av de rimeligste virkemidlene vi har for å forebygge uhelse, og dermed også senke helseutgiftene her i landet. Når dette nå ikke gjenspeiles i statsbudsjettet, vises det til en ekstra satsing på 20 millioner til friluftsliv, som kom med spillemidlene i vår.

– I lys av at helseutgiftene i fjor økte med 2.312 kroner pr innbygger, blir fire kroner ekstra per innbygger i spillemidler lite for å øke befolkningens aktivitetsnivå. Her må det helt andre grep til. Hvor ble det av satsingen?, spør Lasse Heimdal.

Da handlingsplanen for friluftslivet kom, varslet Norsk Friluftsliv sine medlemsorganisasjoner, med 100.000 frivillige medarbeidere, om en mobilisering for en større satsing på friluftsliv og folkehelse.

– Denne ekstra satsingen må vi nå i beste fall utsette, uttaler Heimdal.

Flere saker om statsbudsjettet 2019 finner du HER – Flere saker om Norsk Friluftsliv finner du HER

Kommentarer