Stockholm fortsätter att vara motorn i svensk besöksnäring. Under februari månad gjordes 735 000 övernattningar på kommersiella boendeanläggningar i Stockholms län, vilket är en ökning med 7 procent enligt statistik från SCB/Stockholm Visitors Board. Den största ökningen kommer främst från gästnätter utanför Europa samt nationella gästnätter.

– Januari och februari brukar vara svaga månader och det är därför kul med rejäla plussiffror i början av året och som så här lång långt är 2015 starkare än 2014. Utvecklingen visar att besöksnäringen blir allt viktigare för regionens tillväxt, säger Thomas Andersson, vd Stockholm Visitors Board

Hittills i år har antalet kommersiella gästnätter i Stockholm ökat med 12 procent jämfört med föregående år. Motsvarande ökning i Sverige som helhet är 8 procent.

Kommentarer