Fredag 31. august kl 14.00 gjenåpnes E18-tunnelene Kjørholt og Bamble etter å ha vært stengt siden april 2017. Når tunnelene er gjenåpnet kan E18-trafikken igjen gå over Grenlandsbrua.

– Det er gledelig at Nye Veier nå åpner sin første veistrekning. Dette tunnelprosjektet har vært komplisert både teknisk og med tanke på logistikk. Vi er glad for at alt har gått som planlagt. Det er viktig for oss å forsikre omgivelsene om at våre prosjekter går etter planene og innen avtalte kostnadsrammer, sier administrerende direktør i Nye Veier, Ingrid Dahl Hovland.

Prosjektet har bestått av både rehabilitering av Kjørholt og Bamble tunneler og sprengning av nye parallelle tunnelløp. Anleggsarbeidene har pågått over to somre. For å holde tidsfristen, har det pågått tunnelarbeider i hele sommer. De siste ukene før gjenåpningen har det pågått testing av styrings- og sikringssystemer i samarbeid med Vegtrafikksentralen. Det at tunnelprosjektet nå er fullført er viktig med tanke på sammenhengende utbyggingen av ny E18 gjennom Telemark og videre sørover.

– Gjenåpningen av tunnelåpningen er nok til glede for tålmodige trafikanter, berørte naboer og næringsdrivende i nærområdene. Vi har gjennom tunnelprosjektet fornyet og forbedret arbeidsprosessene og det har vist seg effektivt å gjennomføre både rehabilitering og sprengning av nye tunnelløp samtidig. Nå skåner vi trafikantene for unødvendige belastninger i forbindelse med framtidig utbygging. Det har vært god samhandling mellom entreprenør, Nye Veier og Statens vegvesen som har vært helt avgjørende for å få til planlegging og gjennomføring, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør for Nye Veier sitt E18-utbyggingsområde som strekker seg fra Langangen i Telemark til Grimstad i Aust-Agder.

Ramlo legger til at strekningen E18 Kjørholt og Bamble ble skilt ut som en egen reguleringsplan inn under strekningen E18 Langangen-Rugtvedt. -Gjennom rask og effektiv saksbehandling og vedtak om reguleringsplan, har både Porsgrunn og Bamble kommuner gjort det mulig å få til dette prosjektet, sier Ramlo.

– I alt arbeidet har det vært god dialog med involverte parter for å sikre effektiv framdrift. Dette samarbeidet er viktig ikke minst for å minimalisere belastningen på eksisterende vei ved transport av masser. Vi vil berømme entreprenør og samarbeidspartnere med jobben så langt, sier Ruth G. Haug, utbyggingssjef for prosjekt E18 Kjørholt og Bamble tunneler.

I prosjektet har det vært mulig å få til kortreist og effektiv transport og logistikk av sprengstein ut av anlegget rett til bruddet i Norcem i egen transport tunnel. Dette gir en miljømessig gevinst både med CO avtrykk, redusert transport og økt sikkerhet på offentlig vei. Utsprengte tunneler står som rømningsvei og gir økt sikkerhet i eksisterende tunnel. Trafikantene blir spart for framtidig stengning for hver salve slik man måtte gjort dersom det skulle sprenges etterpå.

Flere relaterte saker finnes HER 

 

Kommentarer