Gjensidige Forsikring har inngått avtale om å kjøpe Falcks veihjelpsselskaper i Norge, Sverige, Finland, Estland og Litauen fra Falck-gruppen for 1,4 milliarder kroner.

Veihjelp - Falck - Gjensidige - Oppkjøp - 2021
Gjensidige kjøper fem av Falcks veihjelselskaper i Norden og Baltikum. Falck Danmark omfattes ikke av handelen (Illustrasjonsbilde: Falck/Gjensidige)

Falck er en ledende aktør innen veihjelp i de fem landene, med over 1400 bergingsbiler fordelt på 370 stasjoner. Selskapet hadde 280.000 oppdrag i 2020, og en omsetning på 75,8 millioner euro, som tilsvarer nær 800 millioner kroner.

– Falcks veihjelpsaktiviteter passer svært godt inn i Gjensidiges strategi for å tilby kundene et bredere tilbud av tjenester knyttet til bilhold. Vi ser frem til å videreutvikle Falcks veihjelpsaktiviteter under vårt eierskap, til fordel for alle Falcks nordiske veihjelpskunder, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige.

Marked i vekst

Falck tilbyr alle former for veihjelp til bilistene, fra enkle reparasjoner på stedet til transport til verksted. Markedet for slike tjenester har i lang tid vokst i takt med en stadig større bilpark. Det er ventet at behovet for veihjelp vil øke ytterligere etter hvert som en stadig større del av bilparken blir elektrifisert og stadig mer avansert. Jo mer teknologisk avanserte bilene er, jo færre problemer kan bilistene løse selv.

– Både forsikring og veihjelp handler om å skape trygghet og løser problemer for kundene, så disse virksomhetene passer svært godt sammen, sier Baastad.

Får nytt navn

Det er den danske Falck-gruppen som selger Falck veihjelp, for å konsentrere innsatsen om sine andre aktiviteter innen helse, brannvern og ambulanse. Falcks veihjelpselskap i Danmark er ikke del av avtalen.

Veihjelpvirksomheten vil bli drevet videre som en selvstendig enhet i Gjensidige-konsernet, og over tid få et nytt merkenavn. Alle kundeforhold i Falck, herunder andre forsikringsselskaper, videreføres som i dag.

Flesteparten av bergingsbilene og stasjonene er tilknyttet Falck veihjelp gjennom franchise-avtaler. Gjensidige vil fortsatt satse på franchise-modellen, og oppkjøpet vil ikke få noen praktisk betydning for dem som utfører veihjelptjenester på vegne av Falck.

Kommentarer