Britiskeide Go-Ahead Norge AS vant anbudskonkurransen om  å stå for togtilbudet på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen. Kontrakten gjelder i 10 år fra den 15. desember 2019. Tre togselskap  – Go-Ahead, NSB og svenske SJ var med i sluttfasen av konkurransen og det var små forskjeller mellom dem.

I konkurransen ble kvalitet vektlagt med 60 prosent og pris 40 prosent. Alle scoret til «meget bra» eller «svært bra» på kvalitetskriteriene og det var marginale forskjeller mellom tilbyderne. Til slutt ble pristilbudet for å drive trafikken i ti år avgjørende, og Go-Ahead leverte et tilbud som var 21 prosent lavere enn nærmeste konkurrent. Alle de tre tilbyderne leverte tilbud som innebærer at kravet til vederlag fra Staten mer enn halveres i forhold til dagens situasjon.

Go-Ahead vil få et vederlag på om lag 1.500 millioner kroner for den 10 år lange kontraktsperioden. Det er et årlig snitt på cirka 150 millioner kroner. Vederlaget vil være høyere i de første årene og i 2020 blir det på cirka 250 millioner kroner. Dagens operatør får i 2018 486 millioner kroner for denne trafikken, skriver Jernbaneverket i en pressemelding.

Go-Ahead er et stort internasjonalt børsnotert selskap som driver jernbane- og transportvirksomhet i en rekke land. Selskapet er en betydelig aktør innen persontrafikk med tog i Storbritannia og har også vunnet flere kontrakter i Tyskland.

Mange gode tilbud

– Vi er glade for at det var mange høyt kvalifiserte aktører som deltok i konkurransen, og som gjennom tilbudsarbeidet og forhandlingsprosessen har lagt ned en betydelig innsats for å vinne denne kontrakten. Alle tilbudene vi har vurdert i finalerunden, var meget gode, og det har vært sterk konkurranse hele veien. Når vi inngår kontrakt med Go-Ahead, får vi en leverandør med omfattende erfaring fra persontrafikk med tog i flere land. Vi er sikre på at Go-Ahead vil levere et godt og sikkert togtilbud til de reisende og videreutvikle dette tilbudet i kontraktsperioden, sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik.

Go-Ahead får nå litt over ett år på seg til å forberede overtakelsen av trafikken på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen og kan starte fra 15. desember 2019.

Virksomhetsoverdragelse gjelder

Ansatte som tilbys overføring fra NSB AS til Go-Ahead etter reglene i arbeidsmiljøloven og jernbaneloven vil ifølge Jernbaneverket beholde dagens lønns- og arbeidsvilkår. Go-Ahead vil dessuten tilby en pensjonsordning tilsvarende den fremforhandlede avtalen for operativt personell i NSB AS.

Forbedringer

Go-Ahead har lagt inn flere kvalitetsforbedringer i sitt tilbud:

  • Tettere samarbeid med Kolumbus i Rogaland gir kundene sømløshet mellom tog og buss langs Jærbanen, samt at kundene kan benytte samme billett
  • Servicetilbud spesielt rettet mot pendlere på Jærbanen, eksempelvis kjøp av frokostpose på morgenavganger og stillesone i toget
  • Tettere samarbeid med fylkeskommunene i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder med tanke på bussmating til Sørlandsbanens tog
  • Togsettene og sovevognene på Sørlandsbanen vil gjennomgå en interiørmessig oppgradering.
  • Under reisen vil kundene få tilgang til togets intranett med underholdning i form av filmer, e-bøker, spill, mv.

Go-Aheads nordiske nettsider finner du HER

Kommentarer