Reiselandet Tysklands innkommende turisme steg med 3.7 prosent og klarte seg godt i første halvår 2019. Det forteller de første tallene fra reiselivskonsulenten IPK International sin årlige World Travel Monitor, som måler utviklingen i utenlandsreiser på verdensbasis.

Hestedrosje i Weimar (foto: ©otoerres)

Ifølge undersøkelsen utvikler den globale turismen seg fortsatt i positiv retning med 3,5 prosent. Med kun 2,5 prosent økning stiger dog ikke antall utenlandsreiser blant europeere like raskt som blant amerikanerne (fire prosent) eller asiatene (fem prosent).

Tysklands 3,7 prosent stigning i innkommende turisme er dermed bedre enn det globale gjennomsnittet. Fra de europeiske markedene genererer Tyskland sågar en vekst på fire prosent og plasserer seg dermed tydelig foran det europeiske gjennomsnittet (pluss 2,5 prosent).

Sammenlignet med sine hardeste europeiske konkurrenter ligger Tyskland tydelig foran Sveits og Storbritannia, samt på linje med Østerrike, Italia og Spania.

– Reiselandet Tyskland kommer godt ut i den stadig mer tilspissede konkurransen mellom reisedestinasjoner. De siste trendene fra IPK skjuler dog ikke det faktum at vi gjennom svak økonomisk vekst i eurosonen, klimautfordringer, handelskonflikter og brexit fortsatt har store hindre å overkomme, sier Petra Hedorfer, administrerende direktør i Tysklands Nasjonale Turistkontor.

Petra Hedorfer (©otoerres)

Les flere saker om Ferielandet Tyskland HER og HER, samt om Reiselandet Tyskland HER og HER

Flere B2B nyheter finner du HER og HER

Kommentarer