Varje vinter pågår ett stort antal underhållsprojekt i och utmed Göta kanal och redan timmarna efter att kanalen stängdes för säsongen påbörjades arbetet. Även i år görs normalt underhållsarbetet parallellt med det stora renoveringsprogrammet Göta kanal 2.0 som är det största sedan kanalen byggdes.Det är fjärde året med stora renoveringar och vinterns arbeten blir de mest omfattande hittills.

Göta Hotell (Bildkälla: Göta kanalbolag)

Totalt har nu 88 större projekt projekterats, påbörjats och/eller färdigställts inom ramen för Göta kanal 2.0. Investeringen för hela renoveringsprogrammet uppgår till en halv miljard kronor.

Ett av vinterns allra största projekt pågår i Norsholm utanför Norrköping. Då kanalen här är byggd på gammal sjöbotten är det en mycket svår geoteknisk utmaning. Här återställs kanalprofilen avseende djup och bredd där första delen av arbetet består i att bereda mark och bygga en serviceväg för de stora maskiner som ska arbeta utmed kanalen.

– Stabilitet skapas genom att 12 meter långa stockar från våra egna skogar pressas ner i sin helhet i kanalbanken som en sorts armering innan en serviceväg byggs för kommande arbeten. Totalt kommer 4 000 stockar användas på en 2 km lång sträcka utmed kanalen för att lösa uppgiften, berättar Roger Altsäter, vd på Göta kanalbolag

Kanalsträckan färdigställs därefter helt och hållet med en ny kanalbank samt en stenlagd strandskoning av kanalbanken. Den senare består av ett tjockt lager sten som hålls på plats med hjälp av granstolpar, så kallade nålar, som trycks ned i kanalbanken.

– Strandskoningen har en viktig och skyddande funktion för att förhindra framtida erosion i kanalkanten vid svall eller andra vattenrörelser. Vi har därför ett flertal strandskoningsprojekt igång även denna vinter. Bland annat sträckorna Ruda – Sjöbacka i Linköpings kommun och Borensberg – Sörby i Motala kommun, säger Roger Altsäter.

Ett annat av vinterns större renoveringsarbeten är sista etappen, om 2,8 km, vid Tegelbruket-Mem i Söderköping. Denna delsträcka av Göta kanal nämnde redan Baltzar von Platen som särskilt krävande med svåra mark- och vattenförhållanden.

– Här bygger vi en helt ny kanalbank med hjälp av ny teknik, så kallat skumglas som är en lättviktsprodukt tillverkad av nedsmälta glasflaskor. Den utgör kärnan i kanalbanken som sedan färdigställs i sin helhet ovanpå, säger Roger Altsäter.

Även i Forsvik kommer stora arbeten att ske. Dessa börjades redan under sommaren då ett hamnmagasin flyttades eftersom kajen behövde stängas av. Under vintern kommer hela inloppet till Forsvik att ses över och restaureras.

– Det är ett arbete som görs i nära samarbete med antikvarier från Länsstyrelsen Västra Götaland för att på bästa sätt bevara och återskapa den unika miljön i Forsvik, säger Roger Altsäter.

Även om det kan tyckas långt till nästa vår och sommar, är det alltså bråda dagar längs Göta kanal. Allt ska vara på plats till nästa kanalsäsong.

– Det är så pass stora projekt att det krävs minutiös planering och nära samarbete med våra entreprenörer för att vi ska klara tidplanerna tills Göta kanal öppnar för båtar igen den 2 maj 2019, avslutar Roger Altsäter.

Läs flera nyheter om Göta kanal HÄR

 

Kommentarer