Regjeringen har i dag gitt klarsignal til en gradvis gjenåpning av samfunnet gjennom å implementere trinn 2. Med den gradvise gjenåpningen legger regjeringen igjen til rette for tur/retur gjester fra Oslo. Konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line sier at det er en gledens dag for rederiets ansatte og alle gjestene som har ventet på muligheten til igjen å kunne reise med MS Color Fantasy og MS Color Magic. Åpningen for tur/retur gjester fra Oslo betyr en gradvis oppstart mot normalisering.

Color Magic - Color Line - Oslofjorden - Oslo - Kiel
MS Color Magic på vei ut Oslofjorden (Foto: Color Line)

I første omgang vil tilbudet gjelde passasjerer som vil starte i Oslo og være om bord under hele reisen uten å gå i land i Kiel. Ilandstigning vil først skje ved retur Oslo og vil ikke medføre karanteneplikt. Skipene kan også ta om bord yrkessjåfører som gjennomfører varetransport mellom Tyskland og Norge.

– Igangsettelsen vil følge de retningslinjer for smittevern som vil gjelde, og som er viktig for å skape trygge og gode rammer for gjestene og de ansatte, sier konsernsjef Trond Kleivdal.

Color Line har gode rutiner for smittevern og selskapet var det første i Norge som ble verifisert av DNV for rederiets systemer knyttet til håndtering av smittevern om bord på skipene og på terminalene.

Tur/retur tilbudet starter med Color Magic med første avgang 9. juni og Color Fantasy 24. juni. Det vil bli innført egne rederikrav for reisen som et ekstra trygghetstiltak. Disse og andre reiseråd vil stå beskrevet på nettsiden til Color Line, og vil også fremkomme når passasjerene bestiller reisen.

Den gradvise gjenåpningen av Norge gir et viktig signal, men det mest kraftfulle enkelttiltaket for å gjenreise reiselivsnæringen er å åpne grensene til Norden og Tyskland i sommer. – Også i dette perspektivet er nyheten i dag om en gradvis gjenåpning av samfunnet et viktig signal, sier konsernsjef Trond Kleivdal. Med en åpning til Norden og Tyskland, vil Color Line kunne bidra til å trygge tusenvis av norske arbeidsplasser i reiselivet.

Color Line er i dag det eneste rederiet i den internasjonale passasjer- og godstrafikken til og fra Norge med alle skip i norsk skipsregister, norsk eierskap og med norsk hovedkontor.

Kommentarer