Nå får permitterte arbeidstakere en gyllen mulighet til å heve sin egen kompetanse mens de er permittert. Dagpengemottakere vil ikke miste dagpengene og arbeidstakere kan kombinere opplæring med jobb.

permitterte arbeidstakere en gyllen mulighet til å heve sin egen kompetanse
Permitterte arbeidstakere får nå en gyllen mulighet til å heve sin egen kompetanse (Foto: Dreamstime)

Regjeringen har etablert åtte treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer.

For å støtte de næringene som er hardt rammet av det pågående utbruddet av koronavirus har partene i arbeidslivet og Kompetanse Norge engasjert fagskoler, studieforbund og andre opplæringsaktører for å få på plass korte og relevante utdanningstilbud. Målet er at alle som jobber i utsatte næringer kan få kompetansepåfyll. 

– Gjennom bransjeprogram kan du delta i korte kurs eller starte på utdanningen du lenge har tenkt på. Om du har drømt om å ta fagbrev, har behov for yrkesrettet norskopplæring eller har lyst til å bygge videre på det fagbrevet du allerede har med videreutdanning. Nå har du muligheten, og muligheten tilbys helt gratis, sier Clas Delp, Forbundssekretær i Fellesforbundet.

NHO Reiseliv oppfordrer bedrifter og ansatte til å benytte seg av det nye bransjeprogrammet for reiseliv:

– Dette er en bra mulighet! Det er et bredt spekter av tilbud og utdanningsnivå i programmet, som er relevante enten man driver en liten opplevelsesbedrift eller jobber på et stort hotell. Vi vet at interessen og kompetansebehovet i reiselivsnæringen er stort. Det er ikke ubegrenset med plasser på kursene, så jeg anbefaler de som er interessert å søke så snart som mulig, sier Ingrid Gauden, politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv.

Reiselivsnæringen er i en usikker situasjon

Mange reiselivsbedrifter er sterkt rammet av koronakrisen, og for mange bedrifter vil dette vedvare en tid fremover. Det er svært mange som av den grunn er permittert, og vil bli det i en tid fremover. For svært mange medfører dette at hverdagen blir snudd opp ned, og noen sliter med å fylle dagene med noe som oppleves som meningsfullt.

– Å heve sin egen kompetanse er godt for en selv, og gevinsten for bedriftene er at de får enda mer kompetente ansatte tilbake på jobb når permitteringen en gang tar slutt, forteller Clas Delp.

Tilbud til både arbeidere, mellomledere og ledere

Opplæringstilbudene som tilbys gjennom bransjeprogrammene er for ansatte, permitterte og ledige i bransjene. Det er kurs og videreutdanningsmoduler som kan tas i kombinasjon med jobb, og alt foregår via nett. Permitterte kan delta uten å miste dagpengene sine.

– I bransjeprogrammet for reiseliv har Fellesforbundet og NHO reiseliv, sammen med andre organisasjoner på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, satt sammen et bredt utdanningstilbud for reiselivet basert på innspill vi har fått fra organisasjonenes egne medlemmer. Her finnes det tilbud til både arbeidere, mellomledere og ledere innen ulike deler av reiselivet, sier Delp.

Her er noen av opplæringstilbudene i bransjeprogrammet:

– Servitør
– Sikkerhetsfaget
– Reiselivsfaget
– Renholdsoperatørfaget
– Kokk

Les mer på nettsidene til Kompetanse Norge.no

Kommentarer