– Nordmenn bosatt i utlandet skal fortsatt kunne bruke sine gamle norske førerkort ved besøk i Norge. Vi ønsker med dette å fjerne usikkerhet som gjeldende regler har skapt for en del nordmenn bosatt i utlandet om hvordan de kan kjøre ved besøk i Norge.

Dette sier statssekretær Tommy Skjervold i forbindelse med at Vegdirektoratet nå sender på høring forslag til endringer i førerkortreglene.

Som ledd i utfasing av gamle førerkort må førerkort utstedt før 1. april 1979 (av typen “grønn bok”) i alminnelighet byttes inn innen 1. januar 2020.

Denne regelen har skapt usikkerhet blant nordmenn bosatt i utlandet og som ikke kan få utstedt norsk førerkort.

Forslaget klargjør at personer bosatt utlandet med norsk førerkort utstedt før 1. april 1979, også etter 1. januar 2020 kan bruke disse ved besøk i Norge.

Kommentarer