Den 14-15 april samlas besöksnäringen med intressenter för skoterfrågor för att diskutera hur man på ett hållbart sätt kan arbeta med skoterturism i Jämtland Härjedalen. Konferensen arrangeras i Funäsfjällen där besöksnäringen i många år arbetat ansvarstagande med frågan och utvecklat leder och lönsamma modeller. Arbetet har kännetecknats av ett nära samarbete med markägare i området och Härjedalens kommun.

Skoterturism är en viktig del av besöksnäringen på många destinationer i Jämtland Härjedalen och det finns potential för fortsatt utveckling. Samtidigt är det av största vikt att utvecklingen sker ansvarsfullt och långsiktigt med miljö och hållbarhet i fokus.

Med bakgrund i detta bjuder Jämtland Härjedalen Turism tillsammans med Destination Funäsfjällen, Naturvårdsverket, LRF Jämtland, Strömsunds kommun och Länsstyrelsen i Jämtlands län i samarbete med Härjedalens kommun, Destination Vemdalen, Destination Frostviken, Funäsdalen Skoterled AB och Västjämtlands snöskoterområde (VÄSEK) in till en konferens kring hållbar skoterturism den 14-15 april i Funäsfjällen.

I Funäsfjällen har man sedan lång tid tillbaka arbetat framgångsrikt med skoterfrågan, här finns stor erfarenhet kring hur man på ett effektivt sätt kan driva utveckling av skoterturism och samtidigt ta tillvara på intressefrågor hos berörda grupper. För att titta närmare på exemplet Funäsfjällen och vilka faktorer som varit avgörande för området är konferensen förlag till Eriksgården i Funäsdalen.

– Skoterturismen är en viktig ingrediens och en självklarhet i Funäsfjällen. Det skapar entreprenörskap och ökar vår konkurrenskraft. Vårt regleringsområde i Funäsfjällen är ett gott exempel på ett resultat av lyckade dialoger med markägare, entreprenörer, samebyar och Härjedalens kommun, säger Jonas Kojan, Destination Funäsfjällen.

Kommentarer