Dagens turistbyrå kommer från årsskiftet endast att kommunicera ett grönt informations-I och plocka bort ordet “byrå” i turistbyrå. Branschorganisationen Visita, som bland annat ansvarar för att auktorisera turistbyråer i Sverige beslutade 2014 att genomföra ändringar i kategoriseringen och de begrepp som finns i turistbyrå-Sverige.

I dagens Sverige finns det två typer av auktoriserade turistbyrårer. Ett grönt informations-I som signalerar att man är en turistbyrå som har kännedom och material om det lokala närområdet, eller så kommunicerar man ett blågult informations-I som talar om att man är en nationell turistbyrå där du kan få information både lokalt och även om resten av Sverige.

– Det är självklart att alla turistinformationer och turistcenter ska kommunicera en och samma logotype och det gröna informations-I:et är den som har störst igenkänningsfaktor hos våra besökare. Vi upplever det som att det blågula-I:et som vi har haft snarare har förvirrat turisten, säger Turistcenterchef Malin Backe.

En turistbyrå har två olika nivåer och skillnaden markeras genom titeln. Ordet byrå plockas bort och uppdelningen blir att man istället använder sig av begreppen turistinformation och turistcenter där turistinformation motsvarar den före detta gröna turistbyrån och turistcenter representerar den nationella blågula.

Malin Backe, fortsätter:

– Från och med första januari 2017 kommer ni fortfarande att hitta oss i Fattighuset men med gröna informations-I på skyltarna och vi kommer istället kalla oss för Halmstad Tourist Center.

Kommentarer