Det stora vägnätet är en förutsättning för den effektiva godstrafiken inom Europa. Men glöm Autobahn och E4:an när standarden på ländernas vägar rankas. Både Tyskland och Sverige hamnar långt ner på listan.

Du har säkert suckat högt när du på en bilresa i någon av kontinentens länder kört på en hopplöst skumpig väg. Sannolikt har du svurit över en dyr vägavgift någonstans. Men också susat fram på en perfekt jämn motorväg utan att titta bakåt.

Det är stor skillnad på vägarna i olika länder i Europa. Det vet alla som har rört på sig i olika delar av kontinenten. Särskilt chaufförerna som kör någon av alla de miljoner godstransporter med lastbil varje år.

Tre av fyra godstransporter inom Europa görs nämligen med lastbil.

Tungt gods som kol och stål transporteras i regel med järnväg eller båt. Lättare gods som trä, färskvaror och textilier går företrädelsevis med lastbil. Och det är alltså den stora majoriteten.

Vägnätet i Europa är på många sätt pulsådern som håller liv i och pumpar runt EU:s grundtanke om en fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital.

Inte konstigt då att kvalitén på vägarna har betydelse. Skillnaderna har nu också slagits fast svart på vitt. 

Lilla landet vinnare 

I en rapport om global konkurrenskraft för 2018 fick företagsledare över hela världen svara på frågor om förutsättningarna att bedriva affärsverksamhet i sina egna länder. Frågan om skicket på landets vägar skulle besvaras på skalan 1 (extremt dålig) till 7 (extremt bra).

Tyskland delade niondeplatsen med både Danmark och Kroatien med betyget 5,5. Därefter följde Spanien och Sverige på 5,6.

Vinnare med ett betyg på 6,4 blev Schweiz, näst högst betyg fick Nederländerna med 6,2, tätt bakom kom Portugal på 6,1 följt av Frankrike 6,0 och Österrike 5,9.

700 terminaler i hela Europa

  • Har Europas största nätverk med 700 terminaler
  • Svenska Export- och importtransporter går dagligen till och från hela Europa
  • Ledtider till Sydeuropa på 5 dagar, Centraleuropa 3 dagar, Norden och norra Europa 1-2 dagar
  • En mängd tillval om du behöver nå fram ännu snabbare eller en bestämd tid på dygnet.

Kommentarer