I Helsingfors bokfördes 3 576 800 registrerade övernattningar 2016. De livligaste turistmånaderna var juli och augusti.

De registrerade övernattningarna bland turister ökade i Helsingfors i fjol med 3,3 procent jämfört med ett år tidigare. Nästan 3,6 miljoner övernattningar är ett nytt rekord. Den utländska ökningen var 4,2 procent och den inhemska 2,3 procent. I december ökade övernattningarna med 2,2 procent.

Av övernattningar ifjol kom 54 procent från utlandet. De största utgångsländerna var i storleksordning Tyskland, Sverige, USA, Ryssland, Storbritannien, Japan och Kina. Kvantitativt var tillväxten från USA störst, cirka 17 000 övernattningsdygn mer än 2015. Därefter var ökningen störst från Japan, Kina, Spanien och Sverige. Övernattningarna från Ryssland minskade fortfarande med 8 procent, även om en ökning började i september. På listan av utgångsländer gick Ryssland ned från andra plats till fjärde plats.

Japan är fortfarande ett starkt och växande marknadsområde för Helsingfors. 62 procent av samtliga japanska övernattningar äger rum i Helsingfors. Ökningen var 5 procent, men trenden i de flesta andra resmålsstäderna i Europa har varit sjunkande redan i flera år. Av de kinesiska övernattningarna stannar endast 39 procent i Helsingfors, men hela huvudstadsregionens andel är redan 68 procent, eftersom många kinesiska StopOver-resenärer övernattar vid flygplatshotellen i Vanda.

Arbetsrelaterat resande ökade ifjol mer än fritidsresandet, vars andel av samtliga övernattningar var 51 procent.

Antalet hotellrum i Helsingfors ökade under året med 750 rum och den genomsnittliga utnyttjandegraden var 72 procent.

— Med den ökade hotellkapaciteten räknar vi med att övernattningarna i år ökar med cirka fem procent. Man räknar med att de ryska övernattningarna stannar på fjolårets nivå, men de borde inte längre minska, bedömer Tuulikki Becker, verkställande direktör för Visit Helsinki.

— År 2015 lämnade de resenärer som kom till Helsingfors 1,35 miljarder euro i staden. Ifråga om 2016 får vi siffrorna först i slutet av året, men jag tror att resultatet är minst av samma klass, säger Becker.

Evenemangens år 2017

Det livliga evenemangsutbudet i Helsingfors lovar ett gott år för turismen 2017.

Helsingfors stad firar jubileumsåret för Finlands självständighet med sammanlagt över 50 programprojekt och med hundratals enskilda evenemang. Vidare är Helsingfors scen för flera storevenemang 2017.

Publikmagneter är bland annat VM i konståkning i månadsskiftet mars-april, storevenemanget TaitajaMästare är en FM-tävling i yrkesskicklighet och äger rum i maj 2017, Helsingforsdagen pågår i två dagar den 11—12 juni och Flow Festival är i augusti.

Internationella basketförbundet FIBA har beviljat Finland 2017 värdskapet för en av de inledande grupperna i de europeiska mästerskapstävlingarna. Matcherna spelas i september 2017 i Hartwall Arenan, som rymmer över 13 000 åskådare. Finland delar värdskapet med Israel, Rumänien och Turkiet.

Många kongresser

I Helsingfors hålls många stora kongresser 2017. I juni ordnas European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress EAACI och till kongressen kommer upp till 8 000 gäster. Kongressen 7th World Glaucoma Congress — WGC 2017 får 3 000 gäster.

I augusti är de största evenemangen på kongressidan Worldcon — World Science Fiction Society, World Science Fiction Convention 2017, som får cirka 3 000 gäster samt AMEE — Annual Conference of the Association for Medical Education in Europe, som man uppskattar att får cirka 4 000 gäster.

Stadsmarknadsföring förnyas under våren

Helsingin Markkinointi Oy eller Visit Helsinki utarbetar ett nytt varumärkeskoncept för Helsingfors och en stadsmarknadsföring i enlighet med marknadsföringsstrategin i nära samarbete med olika parter. Till nätverket #Helsingintekijät har redan 100 företag och aktörer anslutit sig och som samarbetsparter med turistinformationen nästan 60 aktörer.

— Helsingfors står på många sätt inför något nytt. Helsingfors visuella identitet förnyas, marknadsföringskommunikationen görs på ett helt nytt sätt och webbplatsen Visithelsinki.fi förnyas till den digitala tjänsten My Helsinki, som betjänar turister, stadsbor och näringslivet. Den nya tjänsten med Helsingfors nya layout öppnas gradvis under våren 2017, säger Laura Aalto, utvecklingsdirektör på Visit Helsinki.

Kommentarer