To fylker skiller seg ut: Her er risikoen for steinsprut mot frontruta mer enn dobbelt så høy som i de minst risikable fylkene.

If- Forsikring - Glasskader - Steinsprutskader
Risikoen for å få steinsprut går ned når vårrengjøringen av gatene og veiene starter, påpeker forsikringsselskapet If. (Foto: If)

Akkurat nå er det høysesong for glasskader på bilen.

Viken og Oslo peker seg klart ut som de fylkene hvor du oftest blir rammet av steinsprut, viser skadefrekvenstall fra forsikringsselskapet If. Du har lavest sannsynlighet for å bli truffet av steinsprut i Vestland fylke og i Møre og Romsdal.

I Oslo er risikoen 9,7 prosent for å få steinsprut i ruta i løpet av et år, mens den er 10,4 prosent i Viken. Det er mer enn dobbelt så mye som på Vestlandet: Tilsvarende tall for Vestland fylke og Møre og Romsdal er henholdsvis 3,9 prosent og 4,2 prosent.

– Litt enkelt sagt: Bor og kjører du i Drammen, Oslo eller Moss er faren dobbelt så stor for å bli rammet av steinsprut som på Voss, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Forbikjøring er vanlig årsak

– Hvorfor så mye steinsprut i Oslo og Viken? En god del av forklaringen er at det går mange motorveier med parallelle kjørefelter og påkjøringsfelter gjennom disse fylkene. Det er også svært stor trafikk på veiene. Steinsprut skjer gjerne når du blir forbikjørt av en bil, og en grusbit eller en småstein blir slynget av dekket mot din bil av den som kjører forbi. Det er mer sjelden du får steinsprut av bilen du kjører rett bak, men det kan også skje, sier han.

Hovedårsaken til mindre steinsprut i de to vestlandsfylkene er mindre trafikktetthet og færre veier med parallelle kjørefelter, påpeker Clementz.

Steinspruttoppen i Norge

Sannsynlighet for steinsprut / år

 • Viken 10,4 %
 • Oslo 9,7 %
 • Trøndelag 8,8 %
 • Vestfold og Telemark 8,2 %
 • Innlandet 7,5 %
 • Troms og Finnmark 6,1 %
 • Agder 6,0 %
 • Nordland 5,1 %
 • Rogaland 4,6 %
 • Møre og Romsdal 4,2 %
 • Vestland 3,9 %

Kilde: Forsikringsselskapet If

Skadefrekvens er et tall på hvor ofte skader inntrer per forsikring. Dette er basert på antall skader og forsikringstakere, i dette tilfelle per fylke og per år. Frekvens blir kalkulert ut fra hvor mange skader som oppstår, altså all den skadestatistikken et forsikringsselskap sitter på.

Hver femte bil på veiene i Norge er forsikret i If, viser markedsandelstall fra bransjeorganisasjonen Finans Norge.

Vanskelig å unngå steinsprut

– Værsituasjonen gjennom vinteren og hvordan vintervedlikeholdet av veiene skjer i det enkelte fylke, kan også spille inn på sannsynligheten for å få en grusbit eller småstein i frontruta. Det kan også være forskjeller mellom kommunene hvordan vintervedlikeholdet foregår på de kommunale veiene. Her vil bruken av grus/sand opp mot salting ha betydning. Det samme gjelder når den såkalte vårrengjøringen av veiene starter, for da børstes veiene – og sannsynligheten for steinsprut går ned, sier Clementz.

Når du kjører forbi et skilt med «Gratis reparasjon av steinsprut» utenfor et glassverksted, er det forsikringen din som dekker denne skaden. Glassverkstedet melder inn skaden for deg til forsikringsselskapet ditt.

– Det er vanskelig å verge seg mot steinsprut i trafikken, men det beste rådet er: Hold god avstand til bilen foran. Da reduserer du risikoen for å få en steinsprutskade i frontruta til en viss grad, sier Clementz.

Koster 1,6 milliarder kroner årlig

Reparasjon av glasskader på bilen er dekket på delkasko, kasko og utvidede kaskoprodukter. Forsikring dekker skader på alle bilens vindusruter, samt glasstak og takluker av glass. Hvis glassruta kan repareres, betaler du ingen egenandel. Hvis ruta må byttes, betaler du en egenandel. Hos If er denne 2 500 kroner. Glasskader påvirker ikke bonusen.

Antall steinsprut og glasskader på norske biler har doblet seg de siste 20 årene: I 1997 ble det meldt inn litt over 117 000 skader til forsikringsselskapene i Norge, mens antallet nå ligger på rundt 250 000 skader årlig. Det viser tall fra bransjeorganisasjonen Finans Norge. Glasskader koster årlig rundt 1,6 milliarder kroner.

Dette gjør du ved steinsprut
 • Dekk til skaden med gjennomsiktig tape, slik at smuss ikke fester seg og gnager i glassåret.
 • Reparer ruta så raskt som mulig. For hver dag som går kan skaden bare bli verre.
 • Husk at du er dekket av kaskoforsikringen din ved steinsprut. Småskader er det heller ikke egenandel på, og verkstedet melder selv inn skaden til forsikringsselskapet ditt.

Kilde: Forsikringsselskapet If

Kommentarer