Trafikktall fra Statens vegvesen viser at det var 6,1 prosent mindre trafikk på veiene i 2020 enn i 2019. Nedgangen i trafikk var størst i de første månedene etter at Norge stengte ned. I mars og april var trafikken nærmere 25 prosent lavere enn normalt for lette kjøretøy.

Vegtrafikkindeksen 2020 - Trafikkmengde tunde og lette kjøretøy
Vegtrafikkindeksen for 2020 viser at koronatiltakene har påvirket reisevanene våre. (Illustrasjon: Jon Opseth, Statens vegvesen – Kilde: Vegtrafikkindeksen 2020)

– Vegtrafikkindeksen viser tydelig at hjemmekontor og reiserestriksjoner har påvirket folks reisevaner i stor grad siden mars 2020. Mobiliteten i samfunnet har gått ned og nordmenn har lyttet til regjeringens råd og anbefalinger, sier direktør Per Morten Lund i Statens vegvesen.

Per Morten Lund - direktør - Statens Vegvesen - 2020
Direktør Per Morten Lund i Statens vegvesen. (Foto: Knut Opeide)

Vegtrafikkindeksen er regnet ut fra rundt 1200 utvalgte tellepunkt over hele landet der trafikken blir registrert kontinuerlig hver time hele året. Tallene er gitt som endring i prosent sammenlignet med samme tidsperiode året før.

Størst nedgang i mars og april

Den 12. mars stengte skoler, barnehager, universitet og høyskoler. Det var ikke tillatt å gå til bla. frisør, treningssentre og svømmehaller og alle fritidsreiser ble frarådet. Den 19. mars strammet regjeringen ytterligere til og det ble forbudt å oppholde seg på hytta utenfor egen hjemkommune.

Dette ga store utslag i trafikken på veiene for lette kjøretøy (kjøretøy inntil 5,6 meter) med en nedgang på 24 prosent i mars og 26 prosent i april. Fra den 21. april ble det igjen tillatt å reise til hytter og fritidsboliger, trafikken tok seg opp og spesielt i helgene i mai.

Vegtrafikkindeksen 2020 - Endring i trafikkmengde per vegkategori
Trafikktall fra Statens vegvesen viser at det var 6,1 prosent mindre trafikk på veiene i 2020 enn i 2019. Nedgangen er større for lette (6,6 prosent) enn tunge kjøretøy (1,3 prosent). (Illustrasjon: Jon Opseth, Statens vegvesen – Kilde: Vegtrafikkindeksen 2020)
Økt trafikk i sommer

I juni ble det flere lettelser med bla. åpne fornøyelsesparker, serveringssteder og seriespill i toppfotball, og vegtrafikken var tilbake på nivå med fjoråret. Flere fikk igjen mulighet til å møte på jobb og trafikken i juni var tilbake på samme nivå som i 2019.

I juli åpnet grensene mellom Norge og andre europeiske land, men de fleste nordmenn valgte å følge regjeringens anbefaling om å feriere i eget land dette året.

For første gang siden nedstengningen opplevde vi en økning i personbiltrafikken i Norge med tre prosent. Fylkene Nordland (7,3 prosent), Møre og Romsdal (6,9 prosent), Rogaland (6,3 prosent) og Agder (5,3 prosent) fikk den største økningen i sommertrafikken.

Vegtrafikkindeksen 2020 - Trafikkmengde - Kjøretøyfordeling
2020 var det året hvor folk stort sett har holdt seg hjemme i helgene. Helgetrafikken har vært betydelig lavere enn i 2019 med en nedgang på totalt 11,4 prosent for lette kjøretøy. (Illustrasjon: Jon Opseth, Statens vegvesen – Kilde: Vegtrafikkindeksen 2020)
Flere valgte bort kollektivtransport i høst

I midten av august anbefalte regjeringen munnbind på fulle busser, trikk og tog i Oslo og Indre Østfold. Trengsel skaper smittefare og flere valgte bort kollektivtransport, og reiste i stedet med egen bil. I august, september og oktober var biltrafikken på nivå med fjoråret.

Trafikkøkning for tunge kjøretøy i månedene før jul

I slutten av oktober var smitten økende, og den 5. november får den norske befolkning igjen beskjed om å holde seg mest mulig hjemme og ha minst mulig sosial kontakt. Trafikken med lette kjøretøy gikk ned med ni prosent i november, mens trafikken med tunge kjøretøy (kjøretøy lenger enn 5,6 meter) økte med fire prosent i november og ni prosent i desember. Dette skyldes trolig skyldes økt nett- og julehandel.

I desember økte også mobiliteten for lette kjøretøy, men endte allikevel fem prosent lavere enn fjoråret.

– Det har vært et helt spesielt år for vegtrafikken. Det vil bli interessant å se hvordan pandemien vil endre reisevanene våre og hvilke konsekvenser det vil få på sikt, avslutter Lund.

Kilder: Regjeringen, Vegtrafikkindeksen 2020.

Campingbiler - Campingvogner - Smale norske veier - Vegvesenet
De fleste ferierte i Norge sommeren 2020. (Foto: Knut Opeide)

Kommentarer