I Miljöpartiets iver att rädda världen tycks fakta, goda underlag och reell miljönytta spela mindre roll. Tomas Hedlund, språkrör för Gröna studenter i Malmö skriver att “det är dags att beskatta flyget” (Aktuella frågor 21/9). Att beskatta transporter, flyg och tillgänglighet verkar viktigare för honom än verkningsfull klimatpolitik. Ett drag som tyvärr sträcker sig hela vägen till regeringen som nu utreder en nationell flygskatt. 

Anna Wilson (Foto: Anne Nyblaeus)

Anna Wilson (Foto: Anne Nyblaeus)

Målet måste vara att begränsa utsläppen, inte resande och rörlighet, skriver Anna Wilson, generalsekreterare för Svenskt Flyg i en replik.

Debattartikeln baseras till dels på en kraftigt vilseledande rapport som Svenskt flyg bland annat kommenterat här och här.

Det är beklagligt när felaktiga antaganden, fakta eller politiska skygglappar ligger till grund för beslutsfattande. Det leder till plakatpolitik snarare än klimatpolitik. Det är allvarligt — för tillsammans skulle vi kunna hitta lösningar och förslag som gör skillnad för klimatet och samtidigt skapar förutsättningar för jobb och fortsatta goda möjligheter att flyga till orter i hela landet.

Den internationella flygindustrin har en tydlig och gemensam plan för hur utsläppen ska halveras fram till 2050. I den har både ekonomiska styrmedel, teknikutveckling och innovation samt biodrivmedel en central roll.

Målet måste vara att begränsa utsläppen, inte att begränsa resande och rörlighet.

Att flyget redan ingår i världens största system för handel med utsläppsrätter, EU ETS, tycks inte beröra Gröna studenter. EU ETS sätter ett tak för utsläppen inom EU och cirka 90 procent av svenskarnas flygresor omfattas idag av detta utsläppstak.

En minskning av utsläppen till följd av en svensk flygskatt gör bara att utsläppen ökar någon annanstans i Europa.Skåningarnas flygresor skulle flyttas till Kastrup och möjligheten att flyga till olika orter i Sverige skulle begränsas. Det är allvarliga konsekvenser som drabbat länder som både infört och avskaffat flygskatter.

Klimatförändringarna kräver en global lösning, ett arbete som just nu pågår inom den internationella civila luftfartsorganisationen ICAO, The International Civil Aviation Organization.

Tisdag den 27 september startade slutförhandlingen om ett världsomspännande ekonomiskt system som innehåller ett tak för flygsektorns utsläpp.

Vikten av ett globalt och verkningsfullt styrmedel är något som vi från Svenskt Flygs sida har drivit länge och nyligen meddelade miljöminister Karolina Skog (MP) att det vore bättre om det blev en global uppgörelse istället för en svensk skatt.

– Svenskt Flyg hoppas att miljöministerns besked om flygskatten också blir regeringens politik, så att energi och utveckling kan läggas på att utveckla klimat- istället för plakatpolitik. Globala styrmedel, biobränslen och innovationer som kan skapa jobb, exportmöjligheter samt tillgänglighet i Sverige samtidigt som vi gör reell miljönytta, säger Anna Wilson, Generalsekreterare för Svenskt Flyg

Beräkningar visar att utsläppsminskningen från en nationell flygskatt under ett år motsvarar Vattenfalls utsläpp under tio timmar. Så låt oss diskutera effektiva åtgärder för såväl flygets utsläpp som vad som verkligen gör nytta för klimatet.

Därför säger Svenskt flyg nej till en flygskatt — men ja till:

  • Globala system, regelverk och införande av effektiva, raka flygvägar genom Europa som begränsar flygets utsläpp.
  • En satsning på biobränslen och ny teknik där näringslivet, politiker och universitetsvärlden tillsammans jobbar för en storskalig produktion av biobränslen i Sverige.
  • En nationell flygstrategi som säkerställer att det går att flyga till orter i hela landet.
  • En satsning på flygforskning. Redan idag är svensk flygindustri världsledande inom miljöeffektiva innovationer och flygplansdelar.

Flera relaterade nyheter finns HÄR 

Kommentarer