Nær 3 500 hotellansatte organisert i Fellesforbundet går ut i streik fra arbeidstidas begynnelse kl 08.00 søndag. — Vi er i streik fordi arbeidsgiverne sier plent nei til vårt hovedkrav som er rett til lokale forhandlinger! Det sier forbundsleder Jørn Eggum  i Fellesforbundet.

Jørn Eggum (fellesforbundet.no)

Jørn Eggum (fellesforbundet.no)

– Etter at vi har meklet i 11 timer på overtid for å finne en løsning, må vi bare konstatere at arbeidsgiverne også har avvist våre krav om høyere lønn for våre lavest betalte medlemmer.

– Mange av våre medlemmer har blitt hengende etter i lønnsutviklingen il forhold til andre grupper. Våre medlemmer på Riksavtalen er blant dem som tjener aller minst, og som fortjener et løft. Vi oppfatter derfor arbeidsgivernes holdning som et ønske om å holde de lavest lønnede nede, sier forhandlingsleder, forbundssekretær Clas Delp.

– Dette kan vi ikke godta, derfor er vi i streik!

Kommentarer