NHO Reiseliv og Fellesforbundet ble ikke enige om ny Riksavtale – selv etter 11 timers mekling på overtid. Idag – søndag den 24. april, går rundt 3500 ansatte i 356 bedrifter ut i streik. — Fellesforbundets krav sprenger rammen. Vi hadde ikke mulighet til å akseptere slike krav. Det må være noen som ikke har fått med seg hvilken økonomisk situasjon Norge er i, sier NHO Reiselivs forhandlingsleder Jostein Hansen.

Les også: Hotell- og restaurantansatte i streik!

Fellesforbundets krav om lokale lønnsforhandlinger var årsaken til at partene i hotell og restaurantoppgjøret ikke kunne bli enige om en ny Riksavtalen. Partene meklet i nærmere 11 timer på overtid uten å komme særlig videre og lørdag ettermiddag ble det klart at 3500 hotell og restaurantansatte i 356 bedrifter går ut i streik fra arbeidstidens begynnelse (klokken 08.00)  idag – søndag den 24. april.

Det er tariffbundne bedrifter i Oslo, Buskerud, Vestfold, Hordaland, Sør-Trøndelag og Nordland som det i denne omgang er  meldt plassfratredelse for.

Se listen over berørte bedrifter (ekstern lenke)

Arbeidstakere som organiserte seg etter at plassoppsigelse ble meddelt, det vil si 6. april eller senere, omfattes ikke av streiken og skal ifølge NHO Reiseliv møte på arbeid som normalt. Ikke-organiserte arbeidstakere har både rett og plikt til å arbeide.

Streiken vil ramme bedriftene forskjellig, avhengig av hvor mange medarbeidere som er organisert i den enkelte bedrift.

Med få organiserte medarbeidere innenfor Riksavtalens område vil det være fullt forsvarlig å fortsette driften ved en eventuell arbeidskonflikt, eventuelt i redusert form.

Kommentarer