Det er flere gode tiltak for godstrafikken i Hurdalsplattformen. Spesielt gledelig er en tydelig ambisjon om å få mer gods over fra vei til sjø og bane. Plattformen tar har også klare mål om å forbedre infrastrukturen for både jernbane- og sjøtransport.

Plakat - Godsalliansen - Hurdalserklæringen - 2021
(kilde: Godsalliansen)

– Vi er glade for at den påtroppende regjeringen har klare ambisjoner om godsoverføring. Dette er svært viktig å få til om Norge skal nå sine internasjonale ambisjoner om klimakutt innen 2030, sier Johnny Hansen, leder av Godsalliansen og forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund.

Hurdalsplattformen har konkret mål som å satse mer på infrastrukturinvesteringer som havn og farleder, snu vedlikeholdsetterslepet i jernbanen og utvidelse av krysningsspor for lengre godstog. Regjeringen inviterer også en utreding av tiltak for økt godsoverføring til både sjø og bane.

– Godsalliansen er mener det er et veldig viktig grep å utrede tiltak for økt godsoverføring. Nasjonal Transportplan mangler konkrete tiltak og den nye regjeringen signaliserer en vilje til å få til politisk styrte endringer i samferdselspolitikken. Det har vi savnet, sier Hansen.

Det er tverrpolitisk enighet om at mer av godset skal gå på sjø og bane. Samtidig har Norge internasjonale forpliktelser som gjør at klimautslippene i transportsektoren må ned innen 2030. Norge har også forpliktet seg til økt beskyttelse av uberørt natur. Den nye regjeringen bør derfor ha gjennomføre en klima- og miljøgjennomgang av Nasjonal Transportplan, basert på målene de har satt opp i regjeringsplattformen.

– Vi ser frem til å gi konstruktive bidrag i arbeidet med å finne løsninger for økt godsoverføring. Dette har vi arbeidet med siden 2017 og vi mener det er flere lavthengende frukter som er mulig å ta tak i raskt. For eksempel vedlikeholdsetterslepet i jernbanen og satsing på maritim infrastruktur, avslutter Hansen.

Les også: – Må sikre hyppigere hurtigruteanløp (oktober 2020)

Kommentarer