Digital detox har vært mye diskutert det siste året, og Tickets nylige gjennomførte Kantar Sifo undersøkelse viser at hver tiende nordmann kan tenke seg en helt mobilfri utenlandsferie i løpet av det kommende året. En klar majoritet ønsker på en eller annen måte helt eller delvis å begrense mobilbruken når de er på feriereise til utlandet.

Mobiltelefoner - Smartphones - Illustrasjon - Ticket
En av ti nordmenn kan tenke seg en helt mobilfri ferie, viser ny undersøkelse (pressebilde: ticket.no)

Tickets Kantar Sifo undersøkelse viser at 11 prosent kan tenke seg at neste ferie skal være helt mobilfri. Interessen for dette er størst i aldersgruppen 30 — 44 år, der 14 prosent oppgir at de kan tenke seg dette. De som er minst interessert er de yngste (18-29 år) og de eldste (60—79 år) som ikke ønsker å legge vekk telefonen helt (9 prosent).

Sosiale medier er det vi helst dropper

Nesten hver fjerde (37 prosent) kan tenke deg en detox fra sosiale medier som Facebook og Instagram, men ha tilgang til telefonens øvrige funksjoner. I første rekke er det aldersgruppen 18-29 år som kan tenke seg å avstå fra sosiale medier på den kommende utenlandsferien, 46 prosent oppgir dette. Mens det er aldersgruppen 45-59 år er de om minst grad vil avstå fra sosial medier (31 prosent).

34 prosent kan overhode ikke tenke seg en mobilfri ferie. Menn i den eldste aldersgruppen (60-79 år) er de som er minst ivrige på å logge av — 45 prosent oppgir at de ikke er interessert i en mobilfri ferie, mens 34 prosent av kvinnene i samme denne aldersgruppe oppgir det samme.

Kunne du tenke deg å ha en helt mobilfri utenlandsferie i løpet av det kommende året?

  1. Ja, jeg er interessert i en helt mobilfri utenlandsferie (11 prosent)
  2. Delvis, jeg kan avstå sosiale medier (f.eks. Facebook og Instagram), men vil ha tilgang til øvrige funksjoner (37 prosent)
  3. Delvis, jeg kan avstå fra mail, men ha tilgang til øvrige funksjoner (13 prosent)
  4. Nei, jeg kan ikke tenke meg å ha en mobilfri utenlandsferie (34 prosent)
  5. Usikker, vet ikke (4 prosent)

Flere relaterte saker finner du HER, HER, HER og HER

Kilde: Tickets Kantar SIFO undersøkelse, 1000 respondenter, riksrepresentativt utvalg. Undersøkelsen ble gjennomført i slutten av september 2019.

Kommentarer