Svært mange ber nå om penger tilbake for sine avbestilte feriereiser. Forsikringsselskapet If har frem til mai mottatt 48 000 forsikringskrav til en anslått kostnad på 220 millioner kroner.

Morten Thorsrud - Konsernsjef - If
Konsernsjef i If, Morten Thorsrud (Foto: If)

Koronaeffekten viser seg nå tydelig i alle kravene om avbestillingsdekninger og erstatninger for avbrutte ferier hos Nordens største forsikringsselskap.

– Kundene våre har meldt inn og får erstattet store summer som de nå kan bruke til andre aktiviteter eller utgifter i sommer. For mange vil dette være svært kjærkomment og viser verdien av å ha et godt og solid forsikringsselskap i ryggen, sier Ifs konsernsjef, Morten Thorsrud.

De fleste av de 48 000 nordiske reiseforsikringskravene kommer fra de norske kundene i If og Europeiske Reiseforsikring. Utbetalingene til privatpersoner varierer mellom noen få hundrelapper og opp til flere hundre tusen kroner.

– Vi har de mest kundevennlige vilkårene i denne situasjonen, der vi lar kundene i Norge avbestille feriene sine, uansett når i fremtiden reisen deres skulle skje. Det har ført til en enorm mengde krav, og jeg vil rose alle ansatte som gjør en stor innsats på hjemmekontorene sine for å ta unna alle sakene, sier Thorsrud.

– Sammen sender vi også en stor takk til kundene som har vært svært flinke til å bruke våre digitale løsninger, og for at de tålmodig venter på utbetalingen sin. Vi skynder oss alt vi kan og har omprioritert ansatte til å håndtere dette”.

Første kvartal: Investeringstap, men god drift

If legger i dag frem sitt resultat for første kvartal 2020. Det viser en fortsatt sterk fremgang for Nordens største forsikringsselskap, samtidig som det bokføres tap på investeringssiden.

  • Totalkostnadsprosenten for første kvartal 2020 er 83,7 (86,5 i første kvartal 2019).
  • Teknisk resultat for kvartalet er 1 924 MSEK (1 533).
  • Premieinntekt i første kvartal var 18 480 MSEK (17 195).
  • If har totalt en premievekst på 7 % for kvartalet. Veksten er god i alle de nordiske landene.
  • Investeringsresultatet viser et bokført tap i første kvartal på – 387 MSEK (688).

– Til tross for at vi i første kvartal tar store tap som følge av nedgangen i alle verdens kapitalmarkeder, er If et solid og godt kapitalisert forsikringsselskap som står godt i denne krisen. Resultatet for første kvartal vitner om solid forsikringsdrift og en sterk fremgang i form av betydelig vekst i alle markeder”.

– Samtidig med koronakrisen oppstår det fortsatt vanlige forsikringsskader, både store og små, hos privatpersoner og bedrifter. Vårt viktigste samfunnsansvar nå er å være en trygg forsikringsleverandør gjennom denne krisen og når vi kommer tilbake til en mer normal hverdag igjen, sier konsernsjef Morten Thorsrud.

Det norske resultatet

If fortsetter den gode veksten i det norske markedet også dette kvartalet.

  • Målt i premieinntekt er veksten på 9,5 % i Norge i første kvartal 2020.
  • Teknisk resultat endte på 156 MNOK (237 MNOK i første kvartal 2019).
  • Totalkostnadsprosent var på 97,1 (93,7 %).

– Det norske resultatet preges av flere store skader i tillegg til reiseforsikringsutbetalingene. Spesielt blir vi påvirket av brannen i parkeringshuset på Sola, der If har forsikret selve parkeringshuset, sier Thorsrud.

Flere relaterte saker finner du HER og HER

Kommentarer