Det blir ingen streik blant togkonduktørene i Vy (tidligere NSB) etter at partene mandag kveld ble enige om et nytt avtaleforslag.

– Spekter og Vy er fornøyd med at meklingen med LO og Jernbaneforbundet førte fram, og at det dermed ikke blir en togstreik som ville rammet passasjerene og svekket Vys konkurranseevne, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

Både Spekter/Vy og LO/Jernbaneforbundet aksepterte mandag kveld forslaget fra Riksmekleren. Streiken som var varslet blant konduktørene fra tirsdag morgen, blir derfor ikke iverksatt.

– Jeg er først og fremst fornøyd med at vi har blitt enige med LO og Jernbaneforbundet, slik at vi unngikk en streik som ville rammet togpassasjerene hardt. Økonomisk sett er løsningen i tråd med normen fra frontfaget. Vi har også blitt enige om at det ikke skal gjøres endringer i utdanningskrav for konduktører eller normer for bemanning i tog frem til hovedoppgjøret i 2020, sier konsernsjef Geir Isaksen i Vy.

Fra Spekters side er forslaget endelig vedtatt, mens LO har svarfrist 16.09.2019.

Les også: Fare for streik i Vy (august 2019)

Kommentarer