Det blir ingen streik blant de NTL-organiserte på Moss lufthavn Rygge. Tre timer på overtid fikk Riksmekler Nils Dalseide samlet partene – NTL og NHO-luftfart, om et nytt forslag som nå skal ut til uravstemning blant NTL`s medlemmer.

Nils Dalseide (riksmekleren.no)

Riksmekler Nils Dalseide (riksmekleren.no)

– I natt, rundt kl 03:30 (torsdag 10.september) ble enighet oppnådd. RSL er fornøyd med resultatet av forhandlingene hos Riksmeklingsmannen og er glad for å ha unngått en streikesituasjon, sier Pål Tandberg, administrerende direktør i RSL i en pressemelding.

All planlagt flytrafikk går som normalt over Moss lufthavn Rygge.

Meklingen gjaldt oppgjøret for 25 medarbeidere som tidligere var ansatt i Luftforsvaret. Rygge sivile lufthavn overtok i november 2014 arbeidsgiveransvaret for de 25, som arbeidet i brann og redningstjenesten på flyplassen.

kilder: riksmekleren.no, ryg.no, moss avis  

 

Kommentarer