Det er avdekket innbrudd på en e-postkonto som tilhører en ansatt i Avinor. Analyser viser at data er hentet ut fra vedkommendes mailkonto.

Det finnes ingen indikasjoner på at Avinors operative systemer er berørt, flysikkerheten er derfor ikke påvirket av hendelsen.

Angrepet innebærer at en inntrenger har kopiert informasjon fra den ansattes e-postkonto. Forretningskritisk og personsensitiv informasjon kan derfor ha kommet på avveie.

Avinor har på denne bakgrunn valgt å orientere aktuelle samarbeidspartnere og forretningsforbindelser om hendelsen. Disse oppfordres til å følge opp henvendelsen fra Avinor med sine IT-miljøer.

Avinor jobber nå tett med nasjonale sikkerhetsmyndigheter og sine leverandører for å følge opp hendelsen. Saken er politianmeldt.

Kommentarer