Den norske innenrikstrafikken fikk en liten nedgang, mens utenlandstrafikken økte med rundt en prosent på Avinor Oslo lufthavn i juli måned. For alle Avinors lufthavner var det samlet sett en ørliten nedgang i sommermåneden.

Avinor Oslo lufthavn fikk en ørliten passasjerøkning i juli 2019 (Foto: Avinor)

Totalt 2.843.175 passasjerer reiste over Avinor Oslo lufthavn i juli 2019. Det er 0.5 prosent flere enn samme måned året før.

Det var utenlandstrafikken som sto for den lille økningen på hovedflyplassen. Antall utenlandsreisende økte i juli med én prosent til 1.926.311, mens det i den norske innenrikstrafikken var en nedgang på 0.9 prosent til 915.368 passasjerer.

Bergen lufthavn Flesland fikk en passasjerøkning på 1.4 prosent til 599.127 i juli. Her sto utenrikstrafikken for 347.918 reisende – en økning på tre prosent i forhold til juli 2018, mens innenrikstrafikken falt med 2.6 prosent til 228.577.

Helikoptertrafikken offshore økte med hele 32 prosent til 18.424 passasjerer.

For Stavanger lufthavn Sola var det en liten økning på 0.6 prosent til 377.177 i juli. Her økte helikoptertrafikken offshore med 9.8 prosent til 21.817 og den den norske innenrikstrafikken med 1.6 prosent til 151.523, mens det var en nedgang på én prosent til 202.812 i utenlandstrafikken.

Trondheim lufthavn Værnes fikk en passasjernedgang på 4.4 prosent i juli. Totalt 342.665 reiste over Trønderflyplassen i sommermåneden.

Hovedårsaken til nedgangen var et fall i innenlandstrafikken på 5.5 prosent til 209.326 reisende. For utenlandstrafikken var det 130.863 reisende – DVS uforandret i forhold til juli 2018.

Totalt 5.091.079 passasjerer reiste gjennom alle Avinors lufthavner i juli. Det er 0.1 prosent færre enn samme måned i fjor.

Kommentarer