– I München kommer vi enda nærmere viktige innovasjons- og investeringsmiljøer i Tyskland, og i Europa for øvrig, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Norges ambassadør til Tyskland, Petter Ølberg, Innovasjon Norges Tysklanddirektør Manuel Kliese, München-ansatte Kristin Zwez og Martin Nietz, Innovasjon Norges administrerende direktør Anita Krohn Traaseth, og Dr. Markus Wittmann fra Invest in Bavaria. (Foto: Anne Line Kaxrud/Innovasjon Norge)

Mandag 17. september åpnet Anita Krohn Traaseth Innovasjon Norges nye kontor i München, som komplementerer selskapets Hamburg-kontor. 

– Sør-Tyskland, med München i spissen, er en økonomisk hotspot med høy innovasjonskraft. Store konserner som Bosch, SAP, og Siemens har sine hovedseter i området. Det samme gjelder mye av den tyske bil- og leverandørindustrien, påpeker Manuel Kliese, direktør for Innovasjon Norge Tyskland. 

Merkbare forskjeller mellom nord og sør i Tyskland

Kontoret skal hovedsakelig jobbe med digitalisering og kunstig intelligens i industriprosesser, elektrisk mobilitet, og med å tiltrekke internasjonale investorer til Norge.

– Det er merkbare forskjeller mellom nord og sør i Tyskland, være seg i økonomi, forbrukermønstre og interesser. Derfor er det viktig for Innovasjon Norge å være bredere til stede, sier Kliese. To personer er ansatt ved kontoret, som skal jobbe tett opp mot Hamburg-kontoret.  

10 prosent av Norges fastlandseksport til Tyskland

Tyskland er det største markedet i EU, og over 10 prosent av Norges fastlandseksport går i dag direkte til Tyskland. Tyskere er også den største gruppen utenlandske turister i Norge. 

– Tyskland blir stadig viktigere for den norske økonomien, og er for mange norske bedrifter et naturlig inngangsmarked når de satser internasjonalt, sier Kliese.  

For norsk næringsliv er de største markedsmulighetene i Tyskland innen temaene energi og miljø, smarte byer, forsvar, bioøkonomi, maritim, reiseliv, kreative næringer, ferdigvarer samt fisk og sjømat.
 

Kommentarer