Resultatet för Tysklands incomingturism har hittills varit positivt. Siffrorna från Statistisches Bundesamt från perioden januari till augusti 2016 redovisar 55,3 miljoner internationella övernattningar i logianläggningar med 10 bäddar eller fler, vilket är ett plus på en procent i jämförelse med samma period förra året. Sommarmånadernas detaljerade resultat pekar dock mot en bromsad efterfrågan.

Petra Hedorfer (DZT)

Petra Hedorfer (DZT)

Petra Hedorfer, styrelseordförande för Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT), kommenterar den aktuella situationen:

— Sedan år 2010 har efterfrågan på reselandet Tyskland varit högre än genomsnittet på den internationella marknaden. Redan i början av året såg vi dock tendenser att resultatet påverkats av de rådande förutsättningarna för världsekonomin, ekonomiska sanktioner, Brexit samt det generella säkerhetsläget med terrorhot, krig och utvisningar som utgör en tuff utmaning för turistnäringen. Under dessa omständigheter måste även ett starkt varumärke som Tyskland räkna med en viss tillbakagång i efterfrågan från olika källmarknader. För första gången på mer än sex år bromsas nu den kontinuerliga tillväxten för Tysklands incoming.

Från Sverige har 1 231 456 övernattningar registrerats under perioden januari till augusti 2016, vilket motsvarar en ökning på 0,1 procent jämfört med samma period i fjol.

Läs mer om reselandet Tyskland HÄR

Kommentarer