De internationella signom en ny flygskatt i Sverige är oroande, menar ledningen för Swedish Lapland Visitors Board. – Risken att vi tappar besökare är uppenbar”, säger Erika Mattsson, vd och hänvisar bland annat till signaler från återförsäljare i Storbritannien.

Clive Stacey (bild: discover-the-world.co.uk)

En av dem är Clive Stacey, vd för Discover the World i London. De säljer resor till hela Norden. Han pekar på att Sverige redan har en högre moms för besöksnäringen än konkurrerande länder.

– Att lägga på ytterligare kostnader för besökarna i form av en flygskatt kan bli ödesdigert. I Storbritannien vill man 2018 halvera flygskatten, för att på sikt ta bort den helt”, säger Stacey.

– Ett företag som mitt måste rikta blicken åt annat håll när det blir alltför dyrt och därmed svårt att sälja”.

Erika Mattsson befarar att han har rätt.

– Flygskatten ger en ökad kostnad som missgynnar våra turismentreprenörer i förhållande till konkurrenter på internationell marknad”, säger hon.

– Därför har vi sagt ett bestämt nej i vårt remissvar till regeringen när det gäller en ny flygskatt.”

Erika Mattsson (Foto: Göran Wallin)

Swedish Lapland Visitors Board arbetar ständigt med att få flygbolagen att vända blickarna norrut. Camilla Bondareva är destinationsstrateg på Swedish Lapland Visitors Board. Hon menar att flygskatten påverkar flygbolagens planer.

– När flygbolag tittar på destinationer att flyga till spelar varje krona roll i förhandlingarna. Konsekvensen blir att nya direktlinjer hamnar i konkurrentländerna.”

En flygskatt skulle medföra en extra kostnad på 960 kr för en familj från Europa och 2360 kr för en familj från USA.* Swedish Lapland Visitors Board förespråkar istället globala klimatavtal och miljövänligare flyg.

Läs också: SAS: -Globala problem kräver globala lösningar, inte en ineffektiv flygskatt»

Läs flera nyheter om flygskatt HÄR och HÄR 

* Kostnaden är baserad på regeringens Flygskatteutredning där skatten föreslås tas ut med olika skattenivåer beroende på om passageraren reser till en slutdestination i ett land som ligger 1) helt inom Europa 2) helt eller delvis i en annan världsdel än Europa med ett avstånd om högst 6 000 kilometer från flygplatsen Stockholm/Arlanda, i en annan världsdel än Europa med ett avstånd längre än 6 000 kilometer från flygplatsen Stockholm/Arlanda. De föreslagna skattenivåerna baseras på klimatvärderingar för flygresor och föreslås uppgå till 80 kronor, 280 kronor och 430 kronor för de olika avståndsklasserna. 

Kommentarer