En arktisk jernbane fra Rovaniemi til Kirkenes er et langt steg nærmere å bli virkelighet etter at Finland i vinter besluttet å arbeide videre med strekningen. I Kemi planlegges en pionérfabrikk som skal produsere 250.000 tonn biobrensel hvert år.

Disse to storsatsningene er blant programpostene på den tradisjonsrike Nordkalottkonferansen i Tromsø 24.-25. august. Årets konferanse har tittelen «Et grenseløst Norden» og fokuserer på utviklingen av samarbeidet spesielt innen to områder: Kommunikasjon og infrastruktur.

Diskuterer Nordens mest integrerte region

Innenfor hvilke sektorer, næringer og teknologier kan Nordkalotten satse fremover?

Representanter fra hele regionen samles i august for å diskutere hvordan Nordkalotten — Nordland, Troms, Finnmark, Norrbotten og Lappland — skal lede an som Nordens mest integrerte region.

Blant de bekreftede deltagerne er stortingspolitiker Torgeir Knag Fylkesnes, Riksdag-politiker Pyry Niemi, rektor ved Universitetet i Tromsø Anne Husebekk samt representanter fra blant andre Region Nord-Lappland, Sametinget og Visit Arctic Europe.

Se programmet HER

Nordkalottkonferansen ble arrangert for første gang i Torneå i 1960. Siden da har Nordkalottkonferansen vært en betydningsfull institusjon som gir befolkningen i hele regionen mulighet til å påvirke den politiske dagsorden for det nordlige Norden-samarbeidet. Konferansen arrangeres i 2018 på Radisson Blu Hotel i Tromsø.

Kommentarer