Folkehelseinstituttet – FHI anbefaler at regjeringen innfører innreisekarantene for Italia, Vatikanstaten, San Marino og Slovenia. FHI anbefaler at innreisekarantenen for Kypros kan fjernes.

Venezia - Gondol - kanal
Venezia (©otoerres)

Både Italia og Slovenia har rapportert om en rask stigning i antallet smittetilfeller de siste ukene, og ble ved sist vurdering trukket fram som to land som måtte følges spesielt nøye gjennom uken. For uke 34 og 35 hadde Italia 23,7 tilfeller per 100 000 innbyggere, tilsvarende tall for Slovenia lå på 21,6. San Marino og Vatikanstaten følger med som en helhetsvurdering for Italia.

FHI anbefaler samtidig å fjerne innreisekarantenen for Kypros. Landet har hatt en synkende insidens og har per 31. august færre enn 20 tilfeller per 100 000 siste to uker (17,7).

I tillegg følger FHI nå spesielt nøye med situasjonen i Slovakia, Estland og Litauen, hvor smittetallene stiger raskt.

Svenske og danske regioner

Innreisekarantene for flere svenske regioner anbefales også fjernet. Det gjelder Örebro (14,8), Gotland (18,4), Värmland (13,8), Västernorrland (15,1), Jämtland (10,7), og Västerbotten (9,9). De siste ukene har det vært en betydelig nedgang i insidens i disse regionene.

Også Sjælland i Danmark har hatt en nedadgående trend i smittetall, og FHI anbefaler at innreisekarantene også her blir fjernet.

Bakgrunn for anbefalingene

FHI leverer hver uke en vurdering av smittesituasjonen i EU, EØS- og Schengen-landene. Det skal gjøres vurdering av land/regioner der det er aktuelt å endre fra gul til rød og fra rød til gul i partallsuker og kun vurdering av land/regioner der det er aktuelt å endre fra gul til rød i oddetallsuker.

Det er regjeringen som fatter beslutninger om hvilke land som omfattes av ti dagers innreisekarantene.

Endringer trer i kraft lørdag 5. september

Eventuelle endringer trer i kraft fra og med midnatt, natt til lørdag 5. september.

Kriterier for unntak fra karanteneplikten er mindre enn 20 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere siste to uker (14 dagers insidens), og mindre enn 5 % positive prøver i snitt per uke siste to uker. I tillegg blir det gjort en helhetsvurdering. 

Flere relaterte saker finner du HERHERHER og HER 

FHI – Folkehelseinstituttets smittekart finner du HER (ekstern lenke)

Kommentarer