Den 24 augusti möttes Branschutskottet i Sveriges Bussföretag där Johan Ekman, VD och grundare EkmanResor och EkmanBuss Flexibussitet, är en av ledamöterna.

Branschutskottet fungerar som styrelsens beredningsorgan i branschfrågor och består av flertalet ledamöter ur styrelsen och andra utsedda medlemsföreträdare. Vid mötet diskuterades bland annat upphandlingsfrågor, effekterna av de nya lagstadgade passagerarrättigheterna och pågående offentliga utredningar inom bussområdet.

Läs flera B2B-nyheter HÄR 

 

Kommentarer