Fredag den 26. juli går jomfruturen for verdens største plug-in hybrid skip M/S Color Hybrid fra Sandefjord til Strømstad. Skipet, som bygges ved Ulstein Verft, setter global standard for miljøvennlige skip og representerer en betydelig fornyelse av shopping- og opplevelsestilbudet til reisende mellom Norge og Sverige.

Batteripakken veier 65 tonn og kan lades på en time. (Illustrasjon: Color Line)

Grønn, smart og innovativt

Color Hybrid tar i bruk nye løsninger for å redusere støy og utslipp. Skipet er en plug-in hybrid, der batteriene på fem mega watt timer lades via en strømkabel med miljøvennlig strøm fra landstrømanlegg på kaia i Sandefjord.

Les også: 300 verftsarbeidere i sving på Color Hybrid (november 2018)

Skipet vil gå ut og inn av Sandefjordsfjorden tilnærmet lydløst og uten utslipp av skadelige miljøgasser, eller nitrogen- og svovelforbindelser til luft i området.

Batteripakken veier 65 tonn og kan lades på en time. Skipet har i tillegg et varmereservoar på fem mega watt som utnytter varmen både fra kjølvannet og eksosen til oppvarming. Dette sammen med en optimal skrogkonstruksjon bidrar til å gjøre skipet energieffektivt og miljøvennlig.

Color Line legger til grunn for sine investeringer myndighetenes og det internasjonale samfunnets arbeid for å redusere klimagassutslipp.

– Byggingen av verdens største plug-in hybrid skip er i tråd med selskapets ambisjoner om videreutvikling av bærekraftige og miljøvennlige løsninger for norsk skipsfart, sier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line.

En ny reiseopplevelse

Det nye skipet vil gi en bedre reiseopplevelse og setter en ny standard for komfort. Om bord blir det utvidet og forbedret shopping- og servicetilbud med store butikker, og tre flotte spisesteder med et rikt utvalg av mat og drikke.

Ca. 70% av leverandørene kommer fra den maritime klyngen i Norge. (Foto: Brunvoll/Per Eide Studio)

På dekk vil det være et drivhus drevet av spill-varme. Her vil det blant annet dyrkes urter og grønnsaker som vil serveres om bord.

Gjester med forkjærlighet til sjøen vil antakeligvis søke seg til brovingen akter som er bygget for passasjerer. Der legges et glassgulv slik at gjestene vil kunne følge bølgene og skipets rytme ved å se direkte ned i åpen sjø.

Oppgradering i Strømstad havn. (Foto: Color Line)

Investeringer i havnene

For å tilrettelegge for det nye skipet har det vært stor byggeaktivitet i havnene. Både i Strømstad og i Sandefjord er det gjort betydelige oppgraderinger.

Det er bygget landramper for effektiv ombordkjøring, og kaiområdene er oppgradert blant annet med nye trappetårn og passasjertuber.

Les flere saker om Color Hybrid og Color Line HER og HER

Color Hybrid vil seile fra Sandefjord klokken 10:00 og klokken 17:00 hver dag. (Illustrasjon: Color Line)

Kommentarer