Justis- og beredskapsdepartementet gjorde søndag 8. november endringer i hvilke grupper som er unntatt kravet om negativ covid-19-test ved innreise til Norge. Endringene trådte ikraft klokken 24.00 samme dag.

Fredag 6. november 2020 vedtok regjeringen at det stilles krav om negativ covid-19-test ved innreise til Norge. Utlendinger som ikke kan fremlegge dokumentasjon på en slik test, kan bli bortvist.

Kravet gjelder for de fleste utlendinger som ikke er bosatt i Norge, men det ble i dag gjort noen endringer for grupper med særskilte behov. For nærmere informasjon vises det til ikrafttredelsesrundskrivet.

Kommentarer