Pilotstreiken i SAS i april og mai 2019 rammet over 370.000 passasjerer. Nå skal den EU-domstolen avgjøre erstatningsansvaret – både for denne og liknende streiker i Europa.

Fjorårets pilotstreik i SAS fikk følger for 370.000 passasjerer (illustrasjon: airhelp.no)

Over 1400 piloter i SAS ble mellom 26. april og 3. mai 2019 tatt ut i streik, noe som stoppet rundt 4000 flyvninger og dermed en stor del av lufttrafikken over Skandinavia i tidsperioden.

Det at flyselskapets ledelse og pilotene ikke kom til enighet fikk konsekvenser for rundt 370.000 passasjerer, som enten kom svært forsinket fram eller aldri nådde sine destinasjoner.

Flyselskapet SAS har i ettertid nektet å kompensere sine rammede passasjerer etter EUs forordning EC261 – en standardkompensasjon som gjelder ved kanselleringer eller lengre forsinkelser på over tre timer.

Selskapet hevder at en streik går under betegnelsen «ekstraordinær hendelse», noe som fratar flyselskapene erstatningsansvar.

Det globale erstatningsselskapet Airhelp har siden streiken ment at denne er erstatningspliktig, og tok i august SAS til retten både i Sverige og Danmark på vegne av rammede passasjerer. Nå har den svenske retten Attunda avgjort at saken skal behandles i den Europeiske Unions Domstol i Luxembourg.

– Vi er godt fornøyde med at svensk rett nå henviser saken til EU-domstolen. En dom her vil sette presedens i saken og dermed gjelde for hele EU og EØS-området, sier landssjef for Airhelp i Norge, Andreas Hermansson.

Andreas Hermansson (bildekilde: airhelp.no)

– En seier i denne saken vil i praksis bety millionutbetalinger til rammede norske flypassasjerer, som har krav på opp til 600 Euro i erstatning avhengig av reiselengde. Dette vil gi en rettmessig kompensasjon til alle som fikk jobbturen eller ferien ødelagt på grunn av streiken, sier Hermansson.

– Det er helt på det rene at en streik gjennomført av selskapets egne piloter ikke går under betegnelsen «ekstraordinære hendelser», og at den dermed blir flyselskapets eget ansvar. Dommen i en sak ført mot flyselskapet TUIfly i 2018 avgjorde allerede den gang at en intern streik i et flyselskap gir erstatningsplikt i EU. Nå håper vi at enda en dom i denne saken fører til at flyselskapene endrer sin behandling av streikerammede passasjerer i Norge og Europa, avslutter landssjef for Airhelp i Norge, Andreas Hermansson.

Beløpet på erstatningen til passasjerene varierer blant annet med lengden på flyreisen. Ved inntil 1500 km reise er standarderstatning på 250 Euro. Ved flydistanse over 3500 km er utbetalingen på 600 Euro, i henhold til EC-261. Flyselskapet må ha operativ tilknytning til EU/EØS for at reglene skal gjelde.

Du kan lese EU-Dommen fra april 2018 som viser at streik ikke utgjør en «ekstraordinær hendelse» for flyselskapene HER (ekstern lenke)

Flere relaterte saker finner du HER, HER og HER

Kommentarer