Norwegians kreditorer risikerer å tape opptil 64 milliarder kroner (NOK) dersom flyselskapet blir slått konkurs. Det kommer frem i en rapport som er levert til en dommer i Irland.

Norwegian - Boeing B 787 - Dreamliner - B 737-800 - langtidslagring - Stavanger lufthavn - Sola
Ved utgangen av 3. kvartal var Norwegians samlede gjeld på 67 milliarder, mens de bokførte eiendelene var verdt 78 milliarder, ifølge rapporten fra Deloitte. De irske datterselskapene sto for 47 milliarder av dette – inkludert 19 milliarder kroner i gjeldsforpliktelser for fly under bestilling fra Airbus og Boeing (foto: ©otoerres)

En eventuell konkurs i Norwegian kan bli dyr, katastrofalt dyr, for selskapets kreditorer. Det viser en rapport som Deloitte har laget for flyselskapet – og som nå er lagt frem for dommeren Michael Quinn i Dublin, skriver e24.

Les også: Søker konkursbeskyttelse i Irland (18. november 2020)

Kreditorene risikerer å tape hele 5.98 milliarder euro – nær 64 milliarder NOK, dersom Norwegian slås konkurs og flyene selges, heter det i rapporten. Konklusjonen fra revisjonsselskapeter at Norwegian er mere verdt som et “going concern” (flyselskap i drift) fremfort å bli likvidert og solgt ut stykkevis og delt, skriver avisen Irish Times.

Dommer Quinn skal nå ha gitt fem av Norwegians irske datterselskaper (Norwegian Air International (NAI) og Arctic Aviation Assets DAC, samt Drammensfjorden Leasing, Torskefjorden Leasing and Lysakerfjorden Leasing) en såkalt midlertidig konkursbeskyttelse frem til mandag 7. desember (vel to uker). Innen denne datoen må de kreditorer, som eventuelt måtte være uenige, komme med sine innsigelser.

Passeres det første nåløyet – den 7.12, vil Norgwegian og en oppnevnt forvalter (examiner) få 70 dager (til rundt 16. februar 2021) på seg til å presentere en ny overlevelsesplan. Dersom dommeren da liker planen kan selskapet få ytterligere 80 dager (til rundt 7. mai) på seg.

Les også:

Norwegian-markering foran Stortinget – Alicante og Málaga rammes hardest – Konkursfrykt bekymrer kundene – Norwegian permitterer nye 1600 – Skuffet over regjeringens nei – Regjeringen: Ikke ytterligere statstøtte til Norwegian og “Nye Braathens” – Flere stikk mot Norwegian – Permitterer folk og setter fly på bakken – Norwegian går ut av OSM – Overtar hele ansvaret for 3.000 piloter og kabinansatte i USA, Spania og England – Norwegian ber om likebehandling – Internasjonale luftfartsnavn foreslått til Norwegian-styret – Norwegian kan bruke resten av lånegarantiordningen – Norwegianaksjonærene stemte for kriseplanen – Norwegian et viktig steg nærmere redning

Flere saker om Norwegian finner du HER

Kommentarer