Större delen av Karlstad Airports personal är korttidspermitterad på grund av pandemin och samma läge finner man på övriga regionala flygplatser. Detta innebär att vi har mycket begränsade möjligheter att ta emot akuta sjuktransporter. Det fick Sveriges kommuner och regioner (SKR) att under förra veckan slå larm till regeringen.

– Det är ett allvarligt läge för hälso- och sjukvården. För att säkerställa det samhällsviktiga flyget under pandemin ger regeringen därför Trafikverket i uppdrag att ingå överenskommelser om temporär beredskap vid ytterligare 16 flygplatser. Detta innebär att flygplatserna dygnet runt ska hålla en grundläggande beredskap att ta emot luftfartyg som utför akuta eller av annat skäl prioriterade transporter för hälso- och sjukvården, t.ex. ambulansflyg, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Karlstad är sedan tidigare förordad att bli officiell beredskapsflygplats, men det formella beslutet har blivit skjutet på framtiden. Under tiden blir Karlstad Airport nu utsedd till temporär beredskapsflygplats.

Beslutet gäller till 28 februari 2021.

Läs flera nyheter om Karlstad Airport HÄR

Kommentarer