Tidigare VD i Austrian Airlines Kay Kratky är föreslagen som ny styrelsesledamot i SAS AB

Den 6 februari 2019 publicerade SAS AB sin kallelse till årsstämma som äger rum den 13 mars 2019. I kallelsen till årsstämma informerade valberedningen om att den nominerat de nuvarande sju styrelseledamöterna till bolagets styrelse.

Efter kallelsen till årsstämma har valberedningen fortsatt sökandet efter en ytterligare styrelsemedlem och har i denna process letat efter en person med flygbolagserfarenhet. Valberedningen har nu därför beslutat att föreslå Kay Kratky, född 1958, som ny styrelseledamot i SAS AB.

Kay Kratky är för närvarande styrelseledamot i Austrian Aviation Association, VD för Aviation Initiative for Renewable Energy in Germany e.V. och ordförande för den rådgivande styrelsen i Caphenia GmbH, ett företag som tillverkar koldioxidreducerade bränslen. Efter studier i maskinteknik vid Technische Hochschule Darmstadt påbörjade han sin karriär på Lufthansa som styrman och därefter kapten.

Kay Kratky har innehaft ett antal ledande befattningar under sina år i Lufthansa-koncernen, däribland som Chief Operating Officer. Mellan 2015 och 2018 var Kratky VD för Austrian Airlines.

Kommentarer