En banebrydende IT-aftale med Amadeus skal hjælpe Københavns Lufthavne, hvor Kastrup og Roskilde Lufthavn indgår, med at nå deres mål om at være Nordeuropas førende trafikknudepunkt for flytrafik. Aftalen indebærer, at lufthavnene skifter deres nuværende trafiksystem ud med cloud-baserede løsninger fra Amadeus.

Københavns Lufthavne, virksomheden, der ejer og driver Københavns lufthavne Kastrup og Roskilde, indgår et langsigtet IT-samarbejde med Amadeus, vedrørende næste generations cloud-baserede løsninger. Resultatet forventes at skabe betydelige fordele for lufthavnene sammenlignet med tidligere, bl.a. gennem en forbedret operativ udvikling og kundeoplevelse.

Ifølge Christian Poulsen, IT-direktør og underdirektør for Assets & Technology hos Københavns Lufthavne, spiller IT en vigtig rolle for, om virksomheden når sine strategiske mål:

—  Vi har et ambitiøst mål om at være et trafikknudepunkt i verdensklasse i Nordeuropa. Det er vores mål at gå fra 25 til 40 millioner passagerer pr. år, og derfor optimerer vi nu vores infrastruktur for at hjælpe vores samarbejdspartnere i flybranchen med at varetage et stigende antal internationale ruter. Vi har valgt Amadeus som en strategisk partner, eftersom de har erfaring og kapacitet til at levere en operationel IT-løsning, der hjælper os med at nå vores mål, og støtter vores fokus på innovation.

Lufthavnenes nuværende trafiksystem skal skiftes ud med ni af Amadeus’ løsninger, hvilket påvirker en række forretningsområder:

  • Airport Collaborative Decision Making Portal: Giver alle parter i lufthavnen, fx flyselskaber, leverandører af lufthavnsservice og brændstofselskaber, adgang til en fælles portal og konsekvent operativ information, hvilket forbedrer effektiviteten og kendskabet til forskellige situationer i lufthavnen.
  • Airport Operational Database (AODB): Fungerer som lufthavnens hjerne. Den cloud-baserede løsning forsyner alle involverede parter og systemer med konsekvent og aktuel information i realtid. Lufthavnenes nye AODB skal serviceres off-site, hvilket fjerner behovet for en lokal infrastruktur. Løsningen skal leveres som Software-as-a-Service (SaaS), hvilket forenkler IT-systemerne og mindsker kompleksiteten i systemintegrationen mellem separate interessenter og dataleverandører.
  • Baggage Reconciliation System (BRS): En innovativ sporingsløsning, der matcher oplysninger om passagerer, fly og bagage i realtid fra check-in, og indtil flyet letter. Ved at gå over til Amadeus BRS, kan lufthavnene også fjerne tre af deres nuværende ældre BRS-løsninger og garantere 100 procent træfsikkerhed ved sporing af bagagen.

Ovennævnte løsninger er et supplement til Amadeus Airport Fixed Resource Management Solution (RMS), der er udviklet i samarbejde med Københavns Lufthavne, og som har været i brug siden sidste år. Ved hjælp af en avanceret metode for indhentning af information fra de involverede parter, giver Amadeus´ cloud-baserede RMS-system anbefalinger for, hvordan faste ressourcer i lufthavne — fx check-in og gates — bedst kan fordeles. Dermed kan Københavns Lufthavne øge sin kapacitet, samtidig med at det kræver færre investeringer i infrastruktur.

— Vi ser frem til at hjælpe Københavns Lufthavne med at udnytte fordelene ved cloud-baseret IT. Lufthavne rundt omkring i verden evaluerer løbende, hvordan nye teknikker kan hjælpe med at øge deres kapacitet og effektivitet, give nye indtægtsmuligheder, forbedre passageroplevelsen og samtidig levere mere konkurrencedygtige tjenesteydelser til flyselskabskunder. Med de kapacitetsbegrænsninger, der præger den aktuelle lufttrafik i Europa, ser vi hos Amadeus en forandring i branchen, når lufthavnsoperatører som Københavns Lufthavne — en virksomhed, der er kendt for sin effektivitet og sit fokus på innovation — drager nytte af cloud-baserede løsninger, siger John Jarell, chef for Airport IT hos Amadeus.

Amadeus’ Airport IT-afdeling blev oprettet i 2011, og den har siden da oplevet en hurtig organisk vækst samt erhvervet UFIS Airport Solutions i 2014 og Air-Transport IT Services i 2015.

Kommentarer