Kongsberg Defence & Aerospace AS (KONGSBERG) og Leonardo har inngått avtaler for vedlikehold, reparasjon og overhaling («Maintenance, Repair and Overhaul, MRO») av dynamiske komponenter (inkludert ulike girbokser) for helikoptermodellene NH-90 og AW101. Avtalene innebærer at KONGSBERG skal levere MRO-tjenester av dynamiske komponenter for en flåte på mer enn 100 helikoptre i Norge, Sverige, Finland, Danmark og Canada.

Leonardo Helicopters (tidligere AgustaWestland) og KONGSBERG har samarbeidet i mer enn 30 år. De nye avtalene utvider samarbeidet betydelig og medfører potensielle inntekter på mer enn EUR 300 millioner fordelt på de neste 30 årene for KONGSBERG.

Et hovedelement i avtalene er etableringen av avansert testutstyr, blant annet en flerfunksjonell-testbenk som muliggjør full funksjonstesting av girbokser for ulike helikoptertyper ved KONGSBERGs fasiliteter.

I desember 2013 inngikk Leonardo en kontrakt med det norske Justis- og beredskapsdepartementet for leveranse av 16 AW101 redningshelikoptre (med opsjon på ytterligere seks) som erstatning for dagens Sea King helikoptre.

– Vi er stolte av å utvide våre helikoptervedlikeholdsaktiviteter sammen med Leonardo som en viktig partner. Vi etablerer omfattende kapasiteter for test av girbokser for norske og internasjonale kunder, sier Terje Bråthen, divisjonsdirektør Aerostructures, Kongsberg Defence Systems.

Kommentarer