Kongsberg Defence Systems (KONGSBERG) har i dag signert en rammeavtale med Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) for vedlikehold av girbokser for de norske Sea King-helikoptrene. Avtalen dekker til og med år 2020 som basis, med mulighet for inntil tre års ytterligere forlengelse.

Rammeavtalen har et potensial på inntil NOK 300 millioner.

– Rammeavtalen sikrer at de norske Sea King-helikoptrene holdes i drift til de nye AW101 redningshelikoptrene er fullt operative, og gir samtidig viktig kontinuitet til KONGSBERG i en periode hvor organisasjonen bygges opp til å vedlikeholde girbokser til helikoptrene NH-90 og AW101, sier Terje Bråthen, Divisjonsdirektør Aerostructures i Kongsberg Defence Systems.

 

Kommentarer