Konkurransen om stamrutene i minstetilbudskjøpet av flyruter avlyses etter at SAS har meldt at de kan drifte rutene på kommersielle vilkår. Widerøe innstilles som operatører på de regionale minstetilbudsrutene fra 1. mars 2021.

Widerøes Bombardier Q400NG på Haugesund lufthavn Karmøy. (foto: ©otoerres)

– Vi ser det som svært positivt at markedet selv vil levere et tilfredsstillende rutetilbud på stamrutene fra 1. mars 2021, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

For å opprettholde et fortsatt minimumstilbud på kommersielt sårbare innenlandsruter, lyste Samferdselsdepartementet 13. januar 2021 ut en konkurranse om minstetilbudskjøp av flyruter fra 1. mars 2021. Konkurransen var åpen for alle selskaper i EU og EØS.

I de etterfølgende forhandlingene har SAS varslet at de vil fly de utlyste stamrutene på kommersielle vilkår. Konkurransen om disse rutene er derfor avlyst. Dette gjelder rutene:

Konkurranse om flyrutekjøp avlyst - februar 2021
(kilde: samferdselsdepartementet)

I tillegg varslet Widerøe før tilbudsfristens utløp av de ville betjene ruten Florø – Bergen (rute 11) på kommersielle vilkår. På de resterende regionale rutene omfattet av konkurransen var Widerøe eneste tilbyder. Selskapet er dermed innstilt som kontraktsvinner på rutene:

Konkurranse om flyrutekjøp avlyst - februar 2021
(kilde: samferdselsdepartementet)

Les også: Flyavtalen forlenges ut februar 2021En milliard mere til flyrutekjøp – Videreføring av flyrutekjøp fra 1. oktober – Minimumsnivået for flytilbudet i Norge forlenges til 30. september (august 2020) – Minimumsnivået for flytilbudet i Norge forlenges til 31. august – To nye flyruter i Nord-Norge (mai 2020) – Flere økonomiske tiltak for å holde transportsektoren i gang (mars 2020) – Sikrer et minimumsnivå for flytilbudet i Norge (mars 2020)

Flere relaterte saker finner du HERHER og HER

Kommentarer