Dette sier de ulike reiseforsikringene om hvilke rettigheter du har som reisende under koronautbruddet – både med helårsforsikring og kredittkort med reiseforsikring.

Flypassasjerer - munnbind - Gate - Flyplass - Dinero.no
Koronapandemien hindrer mange i å reise, men hva dekker reiseforsikringen i helårsforsikringen og kredittkortet? Dinero.no har gått gjennom vilkårene. (Foto: Freepik)

Nordmenn reiser mye til utlandet, og mange reiser trues nå av pandemien koronavirus, også kjent som corona og COVID-19. Myndighetene fraråder fritidsreiser, land nekter innreie og reiser kanselleres for å forhindre at viruset sprer seg raskere enn det helsevesenet har kapasitet til. 

På den andre siden står flere nordmenn med flybilletten i hånda, og er usikre på hva slags rettigheter de har overfor forsikringsselskapet sitt. Derfor har Dinero.no gjort sitt beste for å sammenfatte informasjonen de ulike forsikringsselskapene i disse dager gir sine kunder, samt hva du med kredittkort med reiseforsikring kan forente av din forsikring.

Se de ulike oversiktene lenger ned i saken.

Situasjonen endres hele tiden, og informasjonen fra forsikringsselskapene endres deretter. Undersøk med selskapet om du er i tvil.

Dekker avbestilling og framskyndet hjemreise 

Fellestrekkene er at de fleste helårsforsikringene dekker avbestilling av reiser med planlagt avgang mellom midten av mars (varierer, mellom 12.-14. mars) fram til 14. april.

Samtidig dekker mange av forsikringene framskyndet hjemreise for personer som befinner seg i utlandet. For forsikringer som dekker dette, må du selv kontakte eventuelle reisearrangører eller flyselskaper selv og booke om reisen din. Forsikringsselskapet dekker meravgifter forbundet med dette (eksempelvis mellomlegg for endring av billett, kjøp av ny billett og lignende).

Selskapene har også ulike vilkår, og vi anbefaler at du selv undersøker disse.

Tips dersom du lurer på om din reise er dekt:

 • Hvis vilkårene gjelder for deg, meld skade på nett der det er mulig og selskapet ber om det, slik at du unngår å belaste kapasiteten de har på telefon- og andre servicepunkter
 • Har du en bestilt reise som faller utenfor de datoene selskapet har spesifisert, avvent med å ta kontakt. Dette kan løses senere
 • Undersøk om selskapet du har kjøpt reisen hos gir refusjon eller billettendring før du melder skade
 • Dersom du likevel velger å gjennomføre en reise i perioden myndighetene anbefaler at du holder deg hjemme, vil ikke forsikringen gjelde
Korona: Dette dekker forsikringsselskapene

De fleste helårsforsikringer dekker både avbestilling og hjemreise på grunn av korona. Noen har spesifikke datoer du må forholde deg til. Trykk på din leverandør for å lese mer.

Europeiske

Dekker avbestilling av reiser til utlandet som er avbestilt mellom 12. mars og 14. april – uavhengig av reisedato, så lenge reisen er kjøpt før 12. mars. Dekker ikke innenlandsreiser.

Dersom du er i utlandet, dekkes nødvendige og dokumenterte merkostnader forbundet med ombooking av hjemreise. Kontakt flyselskap eller reisebyrå/-selskap for å få booket om reisen. Ved karantene/reiseforbud i utlandet på grunn av korona, dekkes hotellopphold i inntil 14 dager. 

Meld avbestilling HER – Meld hjemreiseskade HER – Les mer HER

Gjensidige

Dekker avbestilling av reiser til utlandet med avreise mellom 14. mars og 14. april, som avbestilles fra og med 14. mars, samt reiser med avreise mellom 12. mars og 26. mars, som ble avbestilt fra og med 12. mars.

Dersom du er i utlandet, dekkes nødvendige og dokumenterte merkostnader forbundet med ombooking av hjemreise for reiser kjøpt før 13. mars, og framskyndet hjemreise må skje mellom 14. og 28. mars. Kontakt flyselskap eller reisebyrå/-selskap for å få booket om reisen. 

Meld saken på nett HER – Les mer HER

Storebrand

Dekker avbestilling av alle fritidsreiser til utlandet med avreise mellom 12. mars og 14. april.

Dersom du er i utlandet, dekkes nødvendige og dokumenterte merkostnader forbundet med ombooking av hjemreise mellom 14. og 21. mars. Kontakt flyselskap eller reisebyrå/-selskap for å få booket om reisen.

Storebrand anbefaler at du melder saken din på nett HER – Les mer HER

Tryg

Dekker avbestilling av alle fritidsreiser til utlandet med avreise mellom 12. mars og 14. april. Dekker ikke innenlandsreiser.

Dersom du er i utlandet, dekkes nødvendige og dokumenterte merkostnader forbundet med ombooking av hjemreise. Kontakt flyselskap eller reisebyrå/-selskap for å få booket om reisen.

Meld skade HER – Les mer HER

Codan

Dekker avbestilling av alle fritidsreiser til utlandet med avreise mellom 12. mars og 14. april. Dekker ikke innenlandsreiser.

Dersom du er i utlandet, dekkes nødvendige og dokumenterte merkostnader forbundet med ombooking av hjemreise. Kontakt flyselskap eller reisebyrå/-selskap for å få booket om reisen.

Meld skade HER – Les mer HER

Gouda

Dekker avbestilling av reiser til utlandet med avreise mellom 14. mars og 14. april, som avbestilles fra og med 14. mars, samt reiser med avreise mellom 12. mars og 26. mars, som ble avbestilt fra og med 12. mars.

Dersom du er i utlandet, dekkes nødvendige og dokumenterte merkostnader forbundet med ombooking av hjemreise for reiser kjøpt før 13. mars, og framskyndet hjemreise må skje mellom 14. og 28. mars. Kontakt flyselskap eller reisebyrå/-selskap for å få booket om reisen.

Meld skade HER – Les mer HER

SpareBank 1 Forsikring

Dekker avbestilling av alle fritidsreiser til utlandet med avreise mellom 12. mars og 14. april. Dekker også innenlandsreiser.

Dersom du er i utlandet, dekkes nødvendige og dokumenterte merkostnader forbundet med ombooking av hjemreise. Kontakt flyselskap eller reisebyrå/-selskap for å få booket om reisen.

Meld skade HER – Les mer her HER

KLP Forsikring

Dekker avbestilling av alle reiser til utlandet med avreise mellom 14. mars og 20. april.

Dersom du er i utlandet, dekkes nødvendige og dokumenterte merkostnader forbundet med ombooking av hjemreise mellom 14. og 28. mars. Kontakt flyselskap eller reisebyrå/-selskap for å få booket om reisen.

Les mer HER – Meld skade HER

DNB Forsikring

Dekker avbestilling av reiser til utlandet med avreise til og med 14. april. Reisen må være bestilt før 12. mars 2020. 

Dersom du er i utlandet, dekkes nødvendige og dokumenterte merkostnader forbundet med ombooking av hjemreise fram til 14. april. Kontakt flyselskap eller reisebyrå/-selskap for å få booket om reisen.

Du kan melde skade her HER – Les mer her HER

Nemi

Dekker avbestilling av alle fritidsreiser til utlandet med avreise mellom 12. mars og 14. april. Avbestilling av innenlandsreiser dekkes ikke.

Dersom du er i utlandet, dekkes nødvendige og dokumenterte merkostnader forbundet med ombooking av hjemreise mellom 14. og 28. mars. Kontakt flyselskap eller reisebyrå/-selskap for å få booket om reisen.

Meld skade per e-post: skade@nemiforsikring.no – Les mer her HER

Frende

Dekker avbestilling av alle fritidsreiser til utlandet med avreise mellom 12. mars og 14. april.

Dersom du er i utlandet, dekkes nødvendige og dokumenterte merkostnader forbundet med ombooking av hjemreise fram til 28. mars, uavhengig av opprinnelig hjemreise. Kontakt flyselskap eller reisebyrå/-selskap for å få booket om reisen. 

Meld skade HER – Les mer her HER

Eika 

Dekker avbestilling av alle fritidsreiser til utlandet med avreise mellom 12. mars og 14. april. Dekker ikke innenlandsreiser.

Er du i utlandet og ønsker å reise hjem, kontakt Eikas døgnbemannete alarmsentral på telefon +45 70 10 50 50.

Les mer HER – Meld skade HER

Kredittkort med reiseforsikring – dette dekkes grunnet korona

Har du kredittkort med reiseforsikring, er et fellestrekk for de fleste forsikringer at du må betale minimum 50 prosent av transportkostnadene dine med korte for at forsikringen skal være gyldig.

Merk at det finnes unntak her, blant annet American Express-kortene, som krever at minimum 75 prosent av transportkostnadene er betalt med kortet.

Avbestillingsforsikringen og dekningen for hjemreise i kredittkortforsikringene er vanligvis direkte knyttet til helse. De inneholder som regel ikke punkter som dekker avbestilling eller hjemreise basert på UDs reiseråd. Noen kort gjør unntak på grunn av korona. Merk at du her ikke melder skade til kortusteder, men til forsikringsselskapet.

Dinero.no - reiseforsikringer - kredittkort - oversikt - 2020
(kilde: dinero.no)

AIG

Vilkårene er ulike for hvert kort AIG leverer forsikringer til, men et fellestrekk er at avbestilling eller hjemreise ikke gjelder med begrunnelse i pandemien.

Gouda 

Gouda opplyser i e-post at de på grunn av situasjonen forholder seg til samme retningslinjer som helårsforsikringen sin, som er:

Dekker avbestilling av reiser til utlandet med avreise mellom 14. mars og 14. april, som avbestilles fra og med 14. mars, samt reiser med avreise mellom 12. mars og 26. mars, som ble avbestilt fra og med 12. mars.

Dersom du er i utlandet, dekkes nødvendige og dokumenterte merkostnader forbundet med ombooking av hjemreise for reiser kjøpt før 13. mars, og framskyndet hjemreise må skje mellom 14. og 28. mars. Kontakt flyselskap eller reisebyrå/-selskap for å få booket om reisen.

Meld skade HER – Les mer her HER

Tryg

Tryg leverer til en rekke kredittkort, og vilkårene varierer fra kort til kort.

Avbestillingsforsikringen (men ikke hjemreise) gjelder for kortene:

 • SAS EuroBonus World Mastercard og SAS EuroBonus World Mastercard Premium
 • Circle K Mastercard
 • Eurocard Gold og Eurocard Platinum
 • Nordic Choice Club Mastercard

Hjemreise gjelder for:

 • OBOS Visa

Disse kortene har ingen dekning for avbestilling eller hjemreise grunnet pandemi:

 • BRAbank Monocard Visa
 • BRAbank Widerøe Visa
 • Nordea Gold Mastercard
Fremtind

Dekker avbestilling av alle utenlandsreiser, uavhengig av avreisetidspunkt, så lenge reisen er kjøpt før 12. mars. Dekker også innenlandsreiser.

Dersom du er i utlandet, dekkes nødvendige og dokumenterte merkostnader forbundet med ombooking av hjemreise. Kontakt flyselskap eller reisebyrå/-selskap for å få booket om reisen.

Storebrand

Dekker avbestilling av alle fritidsreiser til utlandet med avreise mellom 12. mars og 14. april. 

Dersom du er i utlandet, dekkes nødvendige og dokumenterte merkostnader forbundet med ombooking av hjemreise fram til 21. mars. Kontakt flyselskap eller reisebyrå/-selskap for å få booket om reisen.

ERV Försäkringssaktiebolag 

Banken opplyser i en e-post at reiseforsikringen i Ikano Visas kredittkort ikke dekker kansellering eller hjemreise begrunnet i pandemi.

Eika

Eikas kredittkortkunder som har gyldig reiseforsikring bes kontakte selskapet for individuell behandling av søknaden.

Skademelding sendes her HER

Handelsbanken

Banken opplyser i en e-post at reiseforsikringen i Handelsbankens kredittkort ikke dekker kansellering eller hjemreise begrunnet i pandemi.

KLP

KLPs kredittkortkunder som har gyldig reiseforsikring får dekt avbestilling for alle utenlandsreiser som er bestilt før 14. mars og har avreise senest 20. april.

Forsikringen dekker også merutgifter til fremskyndet hjemreise dersom du befinner deg i utlandet. Den nye hjemreisen må skje mellom 14. og 28. mars. Kontakt flyselskap eller reisebyrå/-selskap for å få booket om reisen.

American Express

Av American Express-kortene som har reiseforsikring inkludert, er American Express Green Card det eneste som ikke dekker avbestilling av reise eller forskyndet hjemreise på grunn av korona.

De øvrige kortene med forsikring, forutsatt at 75 prosent av transportkostnadene er betalt med kortet, dekkes avbestilling av reise så lenge myndighetene anbefaler at reiser til utlandet ikke bør gjennomføres.

Dersom du er i utlandet, dekkes nødvendige og dokumenterte merkostnader forbundet med ombooking av hjemreise. Kontakt flyselskap eller reisebyrå/-selskap for å få booket om reisen.

Du kan lese mer om dekningen her HER

Flere relaterte saker finner du HER, HER, HER, HER, HER og HER

Kilde: Dinero.no

Kommentarer