Tysklands reisenæring ble  i internasjonal sammenligning  uforholdsmessig hardt truffet av koronakrisen. DZT forventer derfor en grunnleggende nyorientering. Markedet for forretningsreiser henter seg langsommere inn enn fritidsreiser, og må utvikles gjennom et mer fleksibelt tilbud og digitale instrumenter.

Torg - Kirke - Bremen - Tyskland
Domkirketorget i Bremen (foto: ©otoerres)

Som internasjonalt ledende forretningsreisemål er Tyskland uforholdsmessig sterkt truffet av de aktuelle korona-innskrenkningene. Pandemien vil på lengre sikt føre til at nye kvantitative og kvalitative strukturer utvikles på det globale reisemarkedet. Dette vil ha betydelige følger for Reiselandet Tyskland. Det konkluderer Tysklands Nasjonale Turistkontor (DZT) med på grunnlag av resultater fra Tourism Economics og IPK International sine internasjonale studier.

– Grunnet vår betydning som Europas ledende forretningslokasjon samt en adekvat infrastruktur, har vi frem til 2019 kunnet posisjonere Tyskland svært godt i det internasjonale forretningsreisemarkedet. Den uforholdsmessige høye markedsandelen fører til at stillstanden i næringen som følge av nedstengingen og den internasjonale økonomiske krisen,treffer tyske tilbydere spesielt hardt, forklarer Petra Hedorfer, administrerende direktør i DZT.

Petra Hedorfer (©otoerres)

– Vi ser fortsatt et stort behov for personlig kommunikasjon og fysisk tilstedeværelse for overføring av kunnskap. I en hybrid tilnærming bestående av fysiske eventer og innovative digitale tilbud, er jeg sikker på det ligger et potensial for at markedssegmentet i stor grad kan hente seg inn”.

Sterkere innvirkning og langtidskonsekvenser av korona

Koronapandemien førte til at det internasjonale forretningsreisemarkedet i praksis fullstendig stoppet opp. Som alternativ B2B-kommunikasjon satser selskaper nå mer på videokonferanser og digitale formater som webinarer. Grunnet nødvendige kostnadsbesparelser er den fremtidige utviklingen av markedet for tiden usikkert.

Bremen - Sentrum - gateskulpturer - griser
På bytur i Bremen (foto: ©otoerres)

På oppdrag fra DZT gjennomførte Tourism Economics i juni 2020 en analyse om pandemiens innflytelse på reiser til Tyskland. Resultatet viser at forretningsreisemarkedet henter seg merkbart langsommere inn enn segmentet for fritidsreiser. Mens fritidsreiser vil overstige 2019-nivået med seks prosent innen 2023, ser det ut til forretningsreiser innen da bare har nådd 75 prosent av før krisenivå.

Utvikling av promosjonsreiser

I 2019 formidlet IPK International omtrent 7,5 millioner promosjonsreiser fra Europa til Tyskland – det vil si besøk på konferanser, kongresser, messer og lignende (MICE). Med en andel på 56 prosent av samtlige forretningsreiser, var MICE-reiser en stabilt voksende sektor for tysk innkommende turisme. Ifølge Tourism Economics er denne sektoren hardere truffet enn innkommende turisme totalt: sannsynligvis minus 61 prosent i 2020 sammenlignet med året før.

Mulighetsrommet her ligger i hybride formater hvor man kobler sammen fysiske og virtuelle arrangementer. DZT har et strategisk partnerskap med German Convetion Bureau (GCB) og jobber nå sammen med dette om å utvikle konsepter for fremtidens arrangementsmarked.

Flere B2B nyheter finner du HER og HER

Les flere nyheter om Ferielandet Tyskland HER og HER, samt om Reiselandet Tyskland HER og HER

Rolandstatuen - Bremen - Tyskland
Rolandstatuen i Bremen (foto: ©otoerres)

Kommentarer