PA Consulting Group har kartlagt IT-sikkerheten på europeiske flyplasser. Funnene er urovekkende. Flypassasjerenes krav om hele tiden å kunne surfe på nett på flyplassene utgjør en reell risiko for terror og cyberangrep, ifølge rapporten fra PA Consulting Group.

Jan Tellefsen (PA Consulting Group)

– Rapporten viser at utviklingen med elektroniske boarding-gates og datadrevne pass- og immigrasjonskontroller skjer i stort tempo, mens flyplassene ikke er helt modne for all teknologien. Dermed utsettes flyplassene for risiko og ukjente trusler, sier partner i PA Consulting Group, Jan Tellefsen

Rapporten er gjennomført med bakgrunn i undersøkelser ved fire internasjonale flyplasser, og er av sikkerhetsårsaker anonymisert. En “hyper-connected model”, hvor passasjerer på flyplassene får wifi-nett tilgang og hvor det er utbredt digital samhandling med flyselskapene og butikkene på flyplassen, gir en større angrepsflate som de cyberkriminelle kan utnytte.

Det var 1.000 cyberangrep hver måned på luftfartssystemet i 2016, ifølge «Det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA)».

PA Consulting Groups rapport: “Overcome the Silent Threat” kan lastes ned fra selskapets nettsider 

Kommentarer