Fra mandag 23. november vil det kreves det en negativ PCR- test tatt i løpet av de siste 72 timene for innreise til Spania. Kravet gjelder alle internasjonale reisende som kommer via en spansk havn eller flyplass. Unntatt fra kravet er reisende fra regioner med lavere coronasmitte – deriblant flere norske fylker.

Fra den spanske hovedflyplassen Madrid Barajas Airport (foto: ©otoerres)

Kravet om negativ PCR-test kommer i tillegg til helsekontrollen som allerede gjennomføres på alle de internasjonale passasjerene som ankommer ved en av landets ankomstpunkter.

Helsekontrollskjemaet som alle passasjerene fra før har måttet fylle ut før ankomst til Spania, og deretter levere inn ved ankomst til landet, vil nå få et tilleggsspørsmål.

Spørsmålet fra og med den 23.november vil være om vedkommende kan bekrefte en negativ PCR- test tatt de siste 72 timene før ankomst til Spania. Man kan hvor som helst bli spurt om å vise frem dokumenter som gjenspeiler resultatet fra prøven. Dokumentet må være originalt, skrevet på engelsk eller spansk og må kunne vises frem enten digitalt eller i papirform.

Områdene eller landene i EU og Schengen som blir kvalifisert som risiko-land er nedtegnet i EU-anbefalingen 2020/1475, fra den 13.oktober. Denne listen blir oppdatert hver 15. dag og publisert på hjemmesiden til det spanske Helsedepartementet www.mscbs.gob.es og www.spth.gob.es.

Når det kommer til reisende fra Norge så gjelder påbudet fra alle reisende bortsett fra dem som reiser fra Rogaland, Møre og Romsdal, Nordland, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder, Vestland, Trøndelag og Troms og Finnmark.

For de passasjerene som ankommer fra et risiko- området men som ikke kan dokumentere en negativ test, så må de foreta en test via tjenestene til Sanidad Exterior (utenlandsavdelingen til Helsedepartementet)

Alle reisebyrå, turoperatører, flyselskap samt ferje- og cruiseselskap som selger billetter til Spania (enten individuelle eller som del av en pakkereise), må informere sine kunder om påbudet om helseskjemaet som skal presenteres ved ankomst til Spania. Denne informasjonen må gis i begynnelsen, det vil si når billettene selges samt når de skrives ut. Hvis området kunden i tillegg reiser fra, er klassifisert som risiko-område (som er tilfellet ved flere av de norske regionene) så må selgeren også informere om påbudet om negativ PCR- test 72 timer før ankomst.

Selv om man i enkelte tilfeller kan tillatte helseskjemaet i papirformat, anbefales det å gå til anskaffelsen av QR- koden via www.spth.gob.es eventuelt appen Spain Travel Health-SpTH.

Påbud om negativ PCR- test gjelder foreløpig ikke for dem som ankommer landegrensen med f.eks. bil eller tog.

Flere relaterte saker finner du HER, HER og HER

Kommentarer