Måndagen den 11 april presenterade Anders Sundström slutrapporten “Mer flyg och bostäder” om Bromma flygplats och Stockholms flygkapacitet. I rapporten konstateras att flygtrafiken bedöms öka, framför allt vad gäller internationellt resande, och näst intill fördubblas i Stockholm fram till år 2040. Omfattande utbyggnader av Arlanda och dess anslutningar krävs således för att möta framtidens behov, och ledtiden för att bygga ut tillräckligt bedöms vara 20 år.

Erik Slottner (Foto: Scharlotte Peppare)

Erik Slottner (Foto: Scharlotte Peppare)

– Bedömningen att det tar 20 år att bygga ut Arlanda visar en gång för alla att miljöpartiets valsnack, om 50 000 inflyttningsklara bostäder på Bromma flygplats till 2030, bara var ett luftslott, säger Erik Slottner (KD).

– Stockholm behöver både fler bostäder och en kraftigt utökad flygtrafik för att vara en stark tillväxtregion med konkurrenskraft gentemot omvärlden. Bromma flygplats kommer att behöva finnas kvar minst till det att en utbyggnad av Arlanda är färdig, kanske längre än så. De rödgrönrosa i Stockholms stadshus borde därför fokusera på andra platser att bygga på, platser där vi redan vet att det är möjligt, avslutar Erik Slottner.

Kommentarer