Kollisjon med andre biler er det vi er mest engstelig for i trafikken, og kvinner er mer bekymret enn menn. – La kvinnene kjøre mer, sier skadeforebygger Therese Nielsen.

Kvinner - bilkjøring - bak rattet - Fremtind
La kvinnene kjøre mer. Da blir de mindre bekymret i trafikken. (Foto: Fremtind)

Det kommer frem av en undersøkelse Respons Analyse har gjennomført for Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB. Halvparten av mennene oppgir at de ikke er bekymret for noe som helst.

– Vi tror menn bekymrer seg mindre i trafikken, rett og slett fordi mange menn tror de er veldig flinke til å kjøre. Høy selvtillit bak rattet reduserer frykten for at noe skal skje, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind.

I en tidligere undersøkelse, gjennomført av Respons Analyse for SpareBank 1 Forsikring (nå Fremtind) i 2018, kom det frem at menn som regel er fast bestemt på at de er den beste sjåføren. 50 prosent av mennene mente at de er best, mens bare 14 prosent av kvinnene mente det samme. *

Dette bekymrer oss mest i trafikken

Foruten punktering er kvinner gjennomgående mer bekymret enn menn for disse hendelsene i trafikken:

  • Kollidere med andre biler. Kvinner 42 % – Menn 30 %.
  • Motorstopp. Kvinner 15 % – Menn 13 %
  • Å kjøre av veien. Kvinner 16 % – Menn 11 %
  • Bilkø. Kvinner 13 % – Menn 11 %
  • Punktering. Kvinner 11 % – Menn 12 %
  • Misfornøyde og grinete barn. Kvinner 10 % – Menn 7 %.
  • 23 % i aldersgruppen 35-44 oppgir at de er bekymret for misfornøyde og grinete barn på bilferie. Det er også denne aldersgruppen som er mest bekymret for kø (22 prosent).
La kvinnene ta styringen

I undersøkelsen fra 2018 oppga 45 prosent av mennene at de foretrekker å kjøre selv, mot 15 prosent av kvinnene. 89 prosent av mennene oppga at de alltid eller som oftest kjører, mot 11 prosent av kvinnene.

– I parforhold er det en sterk overvekt av menn som kjører. Det er mulig kvinner er mer bekymret i trafikken enn menn fordi de får for lite kjøretrening. La kvinnene kjøre mer – da blir de mindre bekymret og enda tryggere bak rattet, sier Nielsen.

Den elektroniske undersøkelsen er gjennomført i slutten av mai 2021, med 1107 respondenter.

Kommentarer