Regjeringen har besluttet at det gjøres endringer i innreiserestriksjonene og karantenekrav for flere regioner i Norden, flere land i Europa, samt nye tredjeland. Bakgrunnen er oppdatert faglig vurdering fra FHI av smittenivået, og behov for endringer i tiltaksnivået for å redusere faren for importsmitte.

Endringene trer i kraft fra og med midnatt natt til mandag 19. juli.

Vurderingen denne uken

Til grunn for endringene er Folkehelseinstituttets (FHI) ukentlige landvurdering av regioner i Norden, land og noen utvalgte øygrupper i Europa, i tillegg til utvalgte tredjeland på EUs tredjelandsliste. Vurderingene tar utgangspunkt i de samme terskelverdiene som i EU.

Denne uken (partallsuke) er det vurdert om smittesituasjonen gjør det aktuelt å skjerpe inn eller lette på innreiserestriksjonene og karantenekravene. Beslutningen betyr at det gis lettelser for noen land, samtidig som det innføres innreiserestriksjoner og karantenekrav for andre land, herunder land og områder som det ble gitt lettelser for 5. juli.

Dersom du reiser fra et grønt land, men mellomlander i et land med strengere karantenekrav (oransje, rødt, mørkerødt) er det innreisereglene fra landet du mellomlander i som gjelder når du ankommer Norge. Det vil si at om du ikke er norsk statsborger og mellomlander i et land som ikke er grønt, har du ikke rett til innreise i Norge. 

Fraråder fortsatt reiser utenfor EØS/Schengen og Storbritannia

Utenriksdepartementet (UD) fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige for land utenfor EØS/Schengen, Storbritannia. Det er unntak for enkelte utvalgte land på EUs tredjelandsliste. Reiserådet til øvrige deler av verden gjelder til 10. august.

Nye oppdateringer hver uke

FHI vurderer aktuelle land og områder ukentlig. I partallsuker gjøres det en bred vurdering basert på smittesituasjonen og om landene og områder skal gis lettelser eller skjerpelser. I oddetallsuker vurderes kun om smittesituasjonen tilsier at noen land skal få strengere regler (for eksempel gå fra grønt til rødt).

Oppdateringer av landvurderingene offentliggjøres på regjeringen.no hver fredag ca. kl. 12, og endringene trer i kraft fra midnatt, natt til påfølgende mandag. Endringene fremgår av covid-19-forskriften og det interaktive kartet på FHI.no.

Land i Europa

Det gjøres endringer for flere land i Europa fra 19. juli.

Følgende land får innført innreiserestriksjoner og innreisekarantene fra 19. juli:

 • Belgia
 • Frankrike
 • Færøyene
 • Hellas
 • Malta

(disse landene går fra grønn til oransje)

Følgende land får i tillegg krav til karantenehotell fra 19. juli:

 • Kypros
 • Storbritannia (går fra rødt til mørkerød)

Følgende land blir grønt:

 • Latvia

Følgende land fortsetter å være grønne:

Bulgaria, Estland, Grønland, Island, Italia, Kroatia, Liechtenstein, Litauen, Polen, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østerrike.

Følgende land fortsetter å være oransje eller røde (de samme reglene gjelder for oransje og røde):

Oransje:

 • Irland
 • Monaco.

Røde:

 • Andorra
 • Nederland (endret fra oransje)
 • Portugal
 • Spania.

Regioner i Norden

De nordiske landene vurderes fortsatt inntil videre på regionalt nivå. Dette gjør vi hovedsakelig på grunn av at vi har tilstrekkelig datagrunnlag for en slik vurdering.

Sverige

Det gjøres endringer i fem regioner i Sverige fra 19. juli. Fire av disse kategoriseres nå som grønne, mens en går fra rød til oransje. Dette innebærer at det kun er to regioner i Sverige som ikke er grønne fra 19. juli.

Følgende regioner blir grønne:

 • Blekinge
 • Jönköping
 • Kalmar (fra oransje til grønn)
 • Kronoberg (fra rød til grønn)

Følgende regioner forblir grønne:

Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro og Östergötland.

Følgende regioner fortsetter å være oransje eller røde:

 • Norrbotten (fra rød til oransje)
 • Värmland (rød).

Danmark

Det gjøres endringer i fire regioner i Danmark, tre av disse går fra grønt til oransje nivå, mens en går fra oransje til rød. Dette innebærer at det fra 19. juli kun er region Syddanmark som er grønn og ikke omfattet av innreiserestriksjoner og karantenekrav. I tillegg går Færøyene fra grønn til oransje.

Følgende region forblir grønn:

 • Syddanmark

Følgende regioner går fra grønn til oransje (får innført innreiserestriksjoner og karantenekrav):

 • Sjælland
 • Midtjylland
 • Nordjylland

Regionen Hovedstaden (inkludert København) går fra oransje til rød. Det betyr at innreiserestriksjoner og karantenekrav fortsatt gjelder for regionen.

Finland

Det gjøres endringer i innreiserestriksjoner og karantenekrav for to regioner i Finland fra 19. juli.

Følgende region går fra oransje til grønn:

 • Kajanalands SVD

Følgende region går fra grønn til oransje:

 • Vasa SVD

Følgende regioner forblir grønne:

Mellersta Finnlands SVD, Mellersta Österbotten SVD, Södra Savolax SVD, Östra Savolax SVD, Centrala Tavastlands SVD, Lapplands SVD, Länsi-Pohja SVD, Norra Karelens SVD, Norra Österbottens SVD, Birkalands SVD, Norra Savolax SVD, Satakunda SVD, Södra Karelens SVD, Syd-Österbottens SVD, Egentliga Finlands SVD og Åland.

Følgende regioner har fortsatt innreiserestriksjoner og karantenekrav fra 19. juli:

 • Helsingfors och Nylands SVD
 • Kymmenedalens SVD
 • Päijat-Häme SVD (alle oransje).

Utvalgte øygrupper i Europa 

Enkelte øygrupper blir vurdert særskilt for å kunne legge til rette for trygg reising til øyer som er populære reisemål for nordmenn. Gjennom pandemien har flere av de aktuelle øyene hatt en annen smittesituasjon enn på fastlandet. Siden FHI har tilstrekkelig datagrunnlag for å vurdere øygruppene, kan disse vurderes for seg.

Følgende øygruppe får innført innreiserestriksjoner og karantenekrav fra 19. juli

 • Madeira, Portugal (går fra grønn til oransje)
 • De joniske øyer, Hellas (går fra grønn til oransje)

Følgende øygrupper forblir grønne:

 • Nordlige egeiske øyer, Hellas
 • Korsika, Frankrike
 • Sardinia, Italia
 • Sicilia, Italia

Følgende øygrupper forblir røde eller oransje:

 • Azorene, Portugal (går fra oransje til rød)
 • Balearene, Spania (rød)
 • Kreta, Hellas (går fra oransje til rød)
 • Kanariøyene, Spania (rød)
 • Sørlige egeiske øyer, Hellas (oransje)

Lilla land

FHI vurderer hvilke land og områder på EUs tredjelandsliste som har en smittesituasjon som gir grunnlag for noe mildere innreiseregler ved reiser til Norge, som å slippe karantenehotell. Disse landene omtales som «lilla land».

Rwanda og Thailand er tatt ut av EUs tredjelandsliste, og blir dermed ikke vurdert. I tillegg oppfyller ikke Libanon lengre kravene til kategorisering som lilla land.

Disse landene og områdene kategoriseres som lilla med virkning fra 19. juli:

 1. Albania
 2. Aserbajdsjan
 3. Bosnia-Hercegovina
 4. Canada
 5. Kosovo
 6. Moldova
 7. Montenegro
 8. Qatar

Disse landene og områdene forblir lilla: Australia, New Zealand, Israel, Japan, Nord-Makedonia, Serbia, Sør-Korea, Singapore og Taiwan.

Kommentarer